Recenze

Jak funguje proces státnosti USA

Jak funguje proces státnosti USA


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Proces, kterým území USA dosahují plné státnosti, je přinejlepším nepřesné umění. Zatímco čl. IV odst. 3 Ústavy USA zmocňuje Kongres USA k udělení státnosti, postup k tomu však není upřesněn.

Klíčové cesty: Proces státnosti USA

 • Americká ústava dává Kongresu pravomoc udělovat státnost, ale nestanovuje proces, jak toho dosáhnout. Kongres může svobodně určovat podmínky státnosti případ od případu.
 • Podle ústavy nemůže být nový stát vytvořen rozdělením nebo sloučením stávajících států, dokud to neschválí jak Kongres USA, tak zákonodárné sbory zúčastněných států.
 • Ve většině minulých případů požadoval Kongres, aby lidé z území usilující o státnost volili ve volbách do referenda zdarma, a poté požádali vládu USA o státnost.

Ústava pouze prohlašuje, že nové státy nemohou být vytvořeny sloučením nebo rozdělením existujících států bez souhlasu amerického kongresu a zákonodárství států.

V opačném případě bude mít Kongres pravomoc určit podmínky pro státnost.

„Kongres má pravomoc disponovat a učinit všechna potřebná pravidla a předpisy respektující území nebo jiný majetek patřící Spojeným státům…“

- Ústava USA, článek IV, oddíl 3, odstavec 2.

Kongres obvykle vyžaduje, aby území žádající o státnost mělo určité minimální obyvatelstvo. Kongres navíc vyžaduje, aby území poskytovalo důkazy o tom, že většina jeho obyvatel upřednostňuje státnost.

Kongres však nemá žádnou ústavní povinnost udělovat státnost, a to ani na těch územích, jejichž obyvatelstvo vyjadřuje touhu po státnosti.

Typický proces

Historicky Kongres použil při udělování státnosti území následující obecný postup:

 • Území má hlasování v referendu, aby určilo lidovou touhu po nebo proti státnosti.
 • Pokud by většina hlasovala o získání státnosti, území požádá Kongres USA o státnost.
 • Území, pokud tak dosud neučinilo, musí přijmout formu vlády a ústavy, které jsou v souladu s ústavou USA.
 • Kongres USA - jak House, tak Senate - projdou prostou většinou hlasů společné usnesení přijímající území jako stát.
 • Prezident Spojených států podepíše společné usnesení a území je uznáno jako americký stát.

Proces dosažení státnosti může doslova trvat desetiletí. Zvažte například případ Portorika a jeho pokus stát se 51. státem.

Proces státnictví v Portoriku

Portoriko se stalo v roce 1898 územím USA a lidé narození v Portoriku dostávali od roku 1917 aktem Kongresu automaticky plné občanství USA.

 • V roce 1950 americký kongres zmocnil Portoriko k vypracování místní ústavy. V roce 1951 se v Portoriku konala ústavní konvence, jejímž cílem bylo navrhnout ústavu.
 • V roce 1952, Puerto Rico ratifikoval jeho územní ústavu zřízení republikánské formy vlády, který byl schválen americkým kongresem jak být “ne odporný” k ústavě USA a funkční ekvivalent platné ústavy státu.

Pak věci jako Studená válka, Vietnam, 11. září 2001, Války proti teroru, velká recese a spousta politiky položily petici Portorika na státní hořák Kongresu na více než 60 let.

 • Dne 6. listopadu 2012 uspořádala územní vláda Portorika hlasování o dvou otázkách o referendu o petici za státnost USA. První otázka se týkala voličů, zda by Puerto Rico mělo zůstat i nadále územím USA. Druhá otázka vyzvala voliče, aby si vybrali ze tří možných alternativ k územnímu stavu - státnosti, nezávislosti a národnosti ve svobodném spojení se Spojenými státy. V počtu hlasů si 61% voličů zvolilo státnost, zatímco pouze 54% hlasovalo pro zachování teritoriálního stavu.
 • V srpnu 2013 vyslechl výbor Senátu USA svědectví o hlasování o státním referendu v Portoriku za rok 2012 a uznal, že většina obyvatel Portorika „vyjádřila nesouhlas s pokračováním současného teritoriálního stavu“.
 • Dne 4. února 2015 představil rezidentský komisař Portorika v Sněmovně reprezentantů USA Pedro Pierluisi zákon o přijímacím řízení v Portoriku (H.R. 727). Návrh zákona opravňuje Portoriko státní volební komisi, aby hlasovala o přijetí Portorika do Unie jako stát do jednoho roku po přijetí zákona. Pokud je většina odevzdaných hlasů určena k přijetí Portorika jako státu, návrh zákona požaduje, aby prezident Spojených států vydal prohlášení, aby zahájil proces přechodu, který povede k přijetí Portorika jako státu s účinností od 1. ledna 2021.
 • 11. června 2017 lidé Portorika hlasovali v nezávazném referendu o státnosti USA. Předběžné výsledky ukázaly, že za státnost bylo odevzdáno téměř 500 000 hlasovacích lístků, více než 7 600 za nezávislost svobodného sdružování a téměř 6 700 za zachování současného teritoriálního stavu. Pouze asi 23% z přibližně 2,26 milionu registrovaných voličů na ostrově odevzdalo hlasovací lístky, což vedlo k oponentům státnosti pochybovat o platnosti výsledku. Nezdálo se však, že hlas byl rozdělen podle stranických linií.
 • Poznámka: Zatímco komisaři z rezortu Portorika v této sněmovně mohou zavádět právní předpisy a účastnit se debat a slyšení výborů, nemohou o zákonech skutečně hlasovat. Podobně v domě také slouží nehlasující rezidentní komisaři z jiných území USA USA v Samoa, okrese Columbia (federální okres), Guam a americké Panenské ostrovy.

Pokud se tedy americký legislativní proces nakonec usměje na zákon o přijímacím řízení v Portoriku, celý proces přechodu z amerického území do amerického státu zabrání obyvatelům Portoriku více než 71 let.

Zatímco některá teritoria výrazně zpožďovala petici za státnost, včetně Aljašky (92 let) a Oklahomy (104 let), americký Kongres nikdy neodepřel žádnou platnou petici za státnost.

Pravomoci a povinnosti všech států USA

Jakmile je území uděleno státnosti, má všechna práva, pravomoci a povinnosti stanovené ústavou USA.

 • Nový stát je povinen volit delegáty do Sněmovny reprezentantů USA a Senátu.
 • Nový stát má právo přijmout státní ústavu.
 • Nový stát je povinen tvořit legislativní, výkonné a státní soudní složky podle potřeby, aby mohl stát účinně řídit.
 • Nový stát je přiznán všem vládním mocnostem, které nejsou vyhrazeny federální vládě podle 10. dodatku k ústavě USA.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos