Život

Pochopení teorie konfliktů

Pochopení teorie konfliktů


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Konfliktní teorie uvádí, že napětí a konflikty vznikají, když jsou zdroje, postavení a moc nerovnoměrně rozděleny mezi skupiny ve společnosti a že tyto konflikty se stávají motorem sociální změny. V této souvislosti lze sílu chápat jako kontrolu materiálních zdrojů a nashromážděného bohatství, kontrolu politiky a institucí, které tvoří společnost, a jejich společenské postavení ve vztahu k ostatním (určeno nejen třídou, ale rasou, pohlavím, sexualitou, kulturou) a náboženství, mimo jiné).

Karl Marx

„Dům může být velký nebo malý; pokud jsou sousední domy také malé, splňuje všechny společenské požadavky na rezidenci. Nechte však vedle malého domku vzniknout palác a malý domek se zmenšuje na chatrč.“ Mzdová práce a kapitál (1847)

Marxova teorie konfliktů

Konfliktní teorie vznikla v díle Karla Marxe, který se zaměřil na příčiny a důsledky třídního konfliktu mezi buržoazií (majiteli výrobních prostředků a kapitalisty) a proletariátem (dělnická třída a chudí). Zaměřením se na ekonomické, sociální a politické důsledky vzestupu kapitalismu v Evropě Marx teoretizoval, že tento systém, založený na existenci silné třídy menšin (buržoazie) a utlačované třídy většiny (proletariát), vytvořil třídní konflikt protože zájmy obou byly v rozporu a zdroje mezi nimi byly nespravedlivě rozloženy.

V tomto systému byl prostřednictvím ideologického nátlaku, který vedl ke shodě - udržován nerovný sociální řád - a přijímání hodnot, očekávání a podmínek stanovených buržoazií. Marx teoretizoval, že práce na dosahování konsensu byla prováděna v „nadstavbě“ společnosti, která je složena ze sociálních institucí, politických struktur a kultury, a za co vytvořila konsenzus, byla „základna“, ekonomické výrobní vztahy.

Marx zdůvodnil, že jak se socio-ekonomické podmínky pro proletariát zhoršily, vyvinuly by třídní vědomí, které odhalilo jejich vykořisťování v rukou bohaté kapitalistické třídy buržoazie, a poté se vzbouřily a požadovaly změny, aby konflikt vyhladily. Podle Marxe, pokud by změny provedené na uklidnění konfliktu udržovaly kapitalistický systém, pak by se cyklus konfliktu opakoval. Pokud by však provedené změny vytvořily nový systém, jako je socialismus, bylo by dosaženo míru a stability.

Evoluce teorie konfliktů

Mnoho sociálních teoretiků stavělo na Marxově teorii konfliktů, aby ji podpořilo, rozšířilo a vylepšilo v průběhu let. Italský vědec a aktivista Antonio Gramsci vysvětlil, proč se Marxova revoluční teorie za jeho života neprojevila, a tvrdil, že ideologická síla je silnější, než si Marx uvědomil, a že k překonání kulturní hegemonie nebo vládnutí zdravým rozumem je třeba udělat více práce. Max Horkheimer a Theodor Adorno, kritičtí teoretici, kteří byli součástí Frankfurtské školy, zaměřili svou práci na to, jak vzestup masové kultury - masově vyráběné umění, hudba a média - přispěl k udržení kulturní hegemonie. Více nedávno, C. Wright Mills čerpal z teorie konfliktů popisovat vzestup malé “elity moci” složené z vojenské, ekonomické a politické osobnosti, které vládly Americe od poloviny dvacátého století.

Mnoho dalších čerpalo z teorie konfliktů, aby vyvinulo jiné typy teorie v sociálních vědách, včetně feministické teorie, teorie kritických ras, postmoderní a postkoloniální teorie, queer teorie, poststrukturální teorie a teorií globalizace a světových systémů. Takže i když zpočátku teorie konfliktů konkrétně popisovala třídní konflikty, v průběhu let se půjčovala ke studiu toho, jak jsou součástí jiné druhy konfliktů, jako jsou ty, které jsou založeny mimo jiné na rase, pohlaví, sexualitě, náboženství, kultuře a národnosti. současných sociálních struktur a jak ovlivňují naše životy.

Aplikace teorie konfliktů

Konfliktní teorie a její varianty dnes mnoho sociologů používá ke studiu široké škály sociálních problémů. Příklady zahrnují:

Aktualizoval Nicki Lisa Cole, Ph.D.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos