Nový

William dobyvatel a povstání Ely

William dobyvatel a povstání Ely


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Konsolidace dobytí

Po bitvě u Hastings v říjnu 1066 n. L. William, vévoda z Normandie, udělal krátkou práci na jihovýchodě Anglie a rychle dobyl hrad Dover, Canterbury, Winchester a nakonec Londýn. Korunován Williamem I. na Štědrý den, 1066 n. L. Byl pro Dobyvatele vynikajícím rokem. Následujících pět let bylo bohužel mnohem problematičtější. Dvě miniinvaze synů Harolda II., Kteří se plavili ze svého ústupu v Irsku na západní pobřeží Anglie, byly smeteny zpět, útoky z Walesu byly odraženy a tři povstání se sídlem v okolí Yorku byla nakonec potlačena Williamovým 'obtěžováním sever ' - pokračující kampaň teroru přes zimu 1069-70 n. l., kdy byly vesnice, plodiny a dobytek zapalovány, aby se zabránilo jakékoli budoucí vzpouře. Věrní normanští šlechtici nakonec nahradili všechny staré anglosaské elity a po celé zemi byly postaveny zámky motte a bailey, aby konečně nabyly zdání pořádku. V roce 1071 n. L. Však zbývala poslední výzva Williamovy autority, nebezpečná aliance několika zbývajících anglosaských rebelů a vikingská armáda vedená dánským králem Sweynem II.

Zde Wake, jehož činy jsou vyprávěny v obohacených příbězích pozdějšího středověku, byl ochoten bojovat, aby znovu získal své země.

Dánský nájezd z roku 1069 n. L

Vikingští Dánové vždy využívali jakékoli potíže v Anglii k zahájení náletů a popadnutí kořisti a otroků, které mohli. Anglosasští rebelové navíc od vítězství v Hastingsu volali o pomoc v jejich úsilí proti Williamovi. V září 1069 n. L. Poslal král Sweyn Estrithsson svého bratra Asbjorna, aby provedl nálet na východní pobřeží Anglie. Dánská flotila se skládala z přibližně 300 lodí a v Yorku se spojila s rebely a jejich loutkou, Edgarem aethellem, prasynovcem Edwarda vyznavače (r. 1042-1066 n. L.). Dne 21. září byly vzaty hrady York, velitelé vykoupili a obyčejní vojáci zmasakrovali. William reagoval pochodem v čele armády na severu, ale v době, kdy dorazil, rebelové uprchli z města a Dánové ustoupili po řece Trent se svou rozsáhlou kořistí z Yorku. Bez vlastní flotily nemohl William pronásledovat Dány, a tak se vrátil ke staré politice anglosaských králů a zaplatil jim za opuštění anglických břehů. Mělo to být jen dočasné řešení dánské hrozby, protože lupiči ignorovali jejich stranu dohody a zůstali přes zimu v neproniknutelných močálech Lincolnshire. Dánové se vyhnuli veškerému přímému konfliktu a zdálo se, že tato první invaze byla ve skutečnosti určena pouze k vytvoření předmostí. Následující rok by Sweyn byla osobně na anglických březích.

Zde Wake

V roce 1070 nl byla dánská síla Asbjorna vyčerpána hladem a chladem kruté zimy, ale nyní je posílil příchod posil vedených samotným Sweynem. Dánský král si pravděpodobně uvědomil, že vyčerpaná síla už není dostačující na to, aby se pokusila o invazi v plném rozsahu, ale alespoň mohl zorganizovat typický vikingský nálet a přinést domů nějakou kořist. Vypadalo to lákavě, protože v květnu 1070 n. L. Se Ely, tehdy ostrov v močálech východní Anglie, stal místem shromažďování umírající, ale stále doutnající anglosaské vzpoury. Sweyn poslal svého bratra, aby vedl sílu do močálů, kde se spojili s místním šlechticem Hereward the Wake, který, stejně jako mnoho Anglosasů, přišel o své rodinné majetky u nových normanských vládců a nyní byl omezen na život. psance. Zde, jehož činy jsou vyprávěny v obohacených příbězích pozdějšího středověku, byl ochoten bojovat, aby znovu získal své země zpět.

Společná povstalecko-dánská armáda pochodovala na Peterborough v květnu/červnu 1070 n. L., Cílené podle Anglosaská kronika, protože William zamýšlel jmenovat v tamním opatství nového opata, Normana Turolda z Fécampu (alias Turolda z Malmesbury). Samotné opatství bylo napadeno a navzdory statečnému odporu mnichů bylo vyhozeno a vyrabováno ze svých pokladů a uloženo bohatství, přičemž výmluvou bylo, že toto bohatství by mělo být zabráněno uchopení normanských rukou (a ve skutečnosti William přepadával jiné kláštery v 1070 n. L. Platit svým armádám). Zde se možná pokusil použít tento poklad k zaplacení armády, aby pokračovala v odporu proti Williamovi. V případě, že si Dánové kořist okamžitě nárokují pro sebe, a spokojeni se svou odměnou, uzavřeli s Williamem další dohodu o výplatě a odplouvali zpět domů. V jedné z těch lahodných ironií historie a příběhu o „zločinu se nikdy nevyplácí“ byla většina dánské flotily a s ní i poklad potopen v bouři v Severním moři.

Ztráta jeho dánských spojenců a jeho kořisti neodradila Herewarda od bojů dál a založil svou základnu v opatství Ely, odkud zahájil trvalou partyzánskou kampaň. Hereward byl tak úspěšný, že začal přitahovat několik zbývajících anglosaských rebelů z celé země. V prvních měsících roku 1071 n. L. Se počty zvětšily a zahrnovaly tři přírůstky zvučných jmen: Athelwine, bývalý biskup z Durhamu, Morcar, bývalý hrabě z Northumbrie a on-off rebel, který neustále sklouzával dovnitř a ven z přízně král hrabě Waltheof. Nyní to vypadá, že by mohla být zorganizována velká vzpoura, král vyslal několik malých expedic, včetně jedné vedené důvěryhodným velitelem Williamem Maletem, ale všechny se ukázaly jako neúspěšné. Dobyvatel byl nucen osobně zasáhnout.

Máte rádi historii?

Přihlaste se k odběru našeho bezplatného týdenního e -mailového zpravodaje!

William bojuje zpět

V létě roku 1071 n. L. Byla shromážděna armáda a shromážděna flotila pro útok se dvěma rebely na rebely. Flotila se přiblížila z východního pobřeží skrz Wash a poté plula po řece Ouse a odřízla opatství Ely. Mezitím z jihozápadu pochodovala pozemní armáda z Aldrethu (nebo v některých zdrojích Stuntney na východě) a tlačila se k Elymu. William, který překonal obtížný terén, využil místních znalostí, aby našel trasu přes bažiny, kde musel vybudovat hráz, aby se dostal na samotný ostrov pomocí dřeva a kamenů dovezených za tímto účelem. Podle nejpodrobnějšího (ale často fantastického) zdroje o povstání Elyů, 12. století n. L Gesta HerewardiWilliam také nechal položit dřevo a kládu na nafouknuté ovčí kůže, aby zajistil, že se hráz udrží na hladině (což se při prvním pokusu o překročení nestalo a utopilo mnoho mužů).

Když byla hráze hotová a armáda ji překročila, král měl další problém. Opatství bylo postaveno z kamene a představovalo pro útočníky hrozivou výzvu. Na hráz bylo nutné zavést obléhací stroje a zřídit opevnění, aby obklíčilo opatství. V případě, že všechny tyto přípravy před útokem přinesly rychlé dividendy, a obránci, když si uvědomili, že se chystá dlouhé obléhání, buď unikli na malých člunech, nebo se vzdali. Ne poprvé, Williamova impozantní vojenská pověst v kombinaci s jeho pečlivou pozorností na přípravu a logistiku mu vyhrály situaci, aniž by byly nutné skutečné boje.

Mnozí z těch rebelů, kteří měli tu smůlu, že byli zajati, byli zmrzačeni nebo oslepeni, a ještě další byli uvězněni na doživotí, včetně Athelwine a Morcara. Na druhou stranu se Earl Waltheof usadil s Williamem, dokonce si vzal jeho neteř Judith. Zde utekl s malou skupinou rebelů, později se setkal s jeho smrtí v rukou některých normanských vojáků nebo uzavřel mír s Williamem nebo žil v exilu na kontinentu, podle toho, kterému středověkému prameni věříte na tuto postavu větší než život .

Následky

Po Ely se William podíval na sever. Skotský král Malcolm III (r. 1058-1093 n. L.) Dlouhodobě poskytoval útočiště i vojenskou podporu anglosaským rebelům a zejména Edgaru aethellovi, jehož sestru Margaret si král vzal. V roce 1072 n. L. William, s Anglií nyní bez rebelů, mohl konečně obrátit svou pozornost na Skotsko a kombinovanou pozemní a námořní operací zastavil pravidelné nájezdy do Northumbrie. Malcolmova podrobení bylo dosaženo a v rámci vyjednávání míru byl Edgar vyhoštěn do Flander. William si konečně zajistil jak svoji říši, tak své místo v historii jako jeden z největších vojenských velitelů.


Vilém Dobyvatel

První anglický normanský král, impozantní William I., se narodil v roce 1028 na zámku Falaise. Wiliam byl nemanželským synem Roberta „Ďábla“ nebo Velkolepého, vévody z Normandie a jeho milenky Herleve (někdy nazývané Arlette), dcery Fullberta, koželuha z Falaise. Předtím, než ho historie přejmenovala na Dobyvatele, byl jeho současníkům známější jako William Bastard. Údajně Herleve přitahovala vévodu Roberta svým tancem, v některých ohledech ji prý poprvé spatřil, když prala prádlo v hradním příkopu.

Normanskou dynastii založil Robertův předek Rollo nebo Hrolf the Ganger, náčelník vikingských nájezdníků, kterému v roce 911 na základě smlouvy Saint-Clair-Sur-Epte v roce 911 udělil vévodství francouzský král Karel Prostý. výměna za feudální věrnost a obrácení na křesťanství, při kterém přijal křestní jméno Robert.

Hrad Falaise

Williamova matka, Herleve, také měla dceru, Adelaide, vévodovi Robertovi. Ačkoli měli dlouhý vztah, mezera v jejich společenském postavení nepřicházela v úvahu a Herleve byla provdána za jednoho z Robertových vazalů, Herluina, rytíře. Z tohoto manželství Herleve vytvořil další dva syny, Roberta, který se později stal hrabětem z Mortainu a Oda, předurčený stát se biskupem v Bayeux a hrabětem z Kentu a také hrát roli v historii Anglie.

Vilém, vévoda z Normandie

Vévoda Robert se rozhodl očistit své hříchy, kterých bylo mnoho, tím, že se v roce 1034 vydal na pouť. Protože neměl žádného legitimního dědice, který by po něm uspěl, přesvědčil své neukázněné barony, aby nelegitimního Williama přijali jako budoucího vévody z Normandie. Na zpáteční cestě ze Svaté země Robert náhle zemřel a mladý William se po vůli svého otce stal vévodstvím s prastrýcem Robertem, arcibiskupem z Rouenu, který sloužil jako regent.

Baroni nevykazovali žádnou loajalitu vůči dítěti „narozenému na základně“ a poté William vyrostl ve škole protivenství. Musel se velmi brzy naučit, jak přežít. V letech Williamovy menšiny se baroni neustále bouřili a v Normandii vládla anarchie. Williamovi strážci byli postupně zavražděni. Zpočátku byla péče o mladého vévodu svěřena vévodovi Alanovi z Bretaně, po jeho smrti se Williama ujal Gilbert z Brionne. Gilbert byl zabit během několika měsíců a další opatrovník, Turchetil, byl také zabit v době Gilbertovy smrti. Osbern, synovec Gunnora, manželky vévody Richarda I., byl zabit při střežení jeho dveří. Jeho strýc z matčiny strany Walter se v jednu chvíli uchýlil k ukrytí dítěte u některých chudých lidí. V roce 1046, Williamův bratranec, Guy Burgundska, vedl vzpouru v Normandii a pokusil se zmocnit Williama v Valognes, nutit jej hledat útočiště u francouzského krále Jindřicha. William byl z tohoto divokého a nejistého dětství formován a formován do ostrého a často bezohledného vládce, kterým se později měl stát.

Socha Williama

V roce 1047 se vrátil do Normandie a prosadil svou autoritu, rozdrtil rebely ve Val-es-Dunes, načež začal obnovovat pořádek v jeho vévodství. U Alenconu měšťané urazili jeho narození zavěšením „kůží pro koželuha“ přes zdi. Když obsadil město, vymstil se mu strašná pomsta a amputovali mu ruce i nohy. William, jeden z největších přeživších života, se nakonec ukázal jako nesporný vévoda z Normandie.

William dospěl do vysokého, hustého muže s zrzavými vlasy, které mu brzy ustupovaly z čela. Podle měření jeho stehenní kosti stál asi 5 '10 "vysoký. Jeho hlas byl chraplavý a hrdelní. William nepochybně disponoval značnými schopnostmi vedení a odvahy. Byl oddaný a inspiroval loajalitu svých následovníků, ale také mohl být bezohledný a krutý.

William z Malmesbury nám poskytuje podrobný popis krále v jeho Historia Anglorum:-

`` Byl pouhé postavy, obyčejné tělesnosti, divoké tváře, na čele měl vlasy s tak velkou silou paže, že to často bylo překvapení, že nikdo nedokázal natáhnout luk, který se sám mohl ohnout, když jeho kůň byl v plném cvalu, byl majestátní, ať už seděl nebo stál, ačkoli výčnělek jeho břicha zdeformoval jeho královskou osobu s vynikajícím zdravím, takže nebyl nikdy omezen na žádnou nebezpečnou poruchu, s výjimkou poslední, která byla dána potěšením pronásledování, že Jak jsem již řekl, vysunul obyvatele a nechal pustý prostor mnoha mil pustý, aby tam, kde bude osvobozen od jiných vyhýbání, mohl pokračovat ve svých rozkoších.

Jeho úzkost z peněz je jediná věc, kterou mu lze zaslouženě vyčítat. Hledal proto všechny příležitosti, jak seškrábat, a nezajímalo ho, jak bude říkat a dělat některé věci a vlastně téměř cokoli, aniž by byl přítomen tak velkému majestátu, kde ho sváděla naděje na peníze. Nemám zde žádnou výmluvu, kterou bych mohl nabídnout, ledaže by to bylo, jak někdo řekl, nutnost, že se musí bát mnoha, kterých se mnozí bojí. '

William vyjednal v roce 1049 sňatek s Matildou Flanderskou, potomkem starého saského rodu Wessexů a dcerou

Baldwin, hrabě z Flander a Adela, dcera Roberta II., Francouzského krále. Tradice uvádí, že když vévoda William poslal zástupce k soudu jejího otce, aby požádal Matildu o ruku, odpověděla tím, že hrdě informovala zástupce, že je příliš vysoká na to, aby uvažovala o sňatku s parchantem. William naštvaný, když obdržel tuto odpověď, odjel do Brugg, kde se setkal s Matildou na cestě do kostela, stáhl ji z koně a shodil ji na ulici před její obsluhou a odjel. Alternativní verze legendy uvádí, že jel na dvůr jejího otce v Lille, vyzývavě pochodoval do jejího pokoje a hodil ji na zem v jejím pokoji a udeřil ji. Načež se říká, že Matilda odmítla vzít si někoho jiného než Williama. Byli špatně rozmanitý pár, on silně stavěný a pět stop deset palců vysoký a ona (jak se ukázalo, když byla její kostra exhumována) extrémně krátká. Ukázalo se však, že je to velmi úspěšný svaz a vytvořil velkou rodinu.

Dobytí Anglie

Vévoda z Normandie navštívil svého anglického bratrance Edwarda vyznavače v roce 1051. Edward a jeho bratr Alfred strávili velkou část svého dětství v exilu na normanském dvoře, jejich matka Emma byla dcerou Normandského rodu. Během této návštěvy Edward údajně slíbil svému normanskému bratranci korunu Anglie, pokud by bez problému zemřel. Skutečným dědicem byl Edgar Atheling, Edwardův prasynovec, vnuk jeho staršího bratra Edmunda Ironside, ale byl ještě dítě a o Anglii věděl málo, protože velkou část svého života strávil v maďarském exilu. Po anglickém trůnu toužili i další, hlavním kandidátem byl Harold, syn mocného Godwina, hrabě z Wessexu, jehož sestra Edith byla vdaná za krále Edwarda vyznavače.

Harold bohužel ztroskotal na pobřeží Normandie, kde se ocitl jako neochotný host vévody Williama. Vyznavač nyní pravděpodobně dlouho nepřežije a Harold se toužil vrátit do Anglie, aby tam předal své ambice. Než však dovolil svému hostovi odejít, William požadoval, aby po Edwardově smrti složil přísahu na podporu svého nároku na korunu. Harold pod nátlakem nakonec souhlasil a přísahal na svaté relikvie.

Edward vyznavač nakonec vydechl naposledy v lednu 1066 a byl pohřben v jeho základně St. Peter, Westminster, který byl vysvěcen, ale před deseti dny. Bylo oznámeno, že na smrtelné posteli jmenoval Harolda Godwinsona za svého nástupce, který byl saským Witangemotem nebo radou starších řádně přijat za krále, který tradičně volil příštího anglického krále.

Po návratu do Normandie, když přijal tuto zlověstnou zprávu, ohromný vévoda William rozzuřil. Začal stavět invazní flotilu, aby silou převzal to, co považoval za své právo. Sám papež, kvůli Haroldově předsezené přísahě svatých relikvií, podporoval Williamovo podnikání. Poté, co byl Harold korunován arcibiskupem Stigandem, byla na obloze vidět zlověstná hvězda, která byla nyní identifikována jako Halleyova kometa, mnozí v té pověrčivé době ji považovali za znamení Božího hněvu na křivopřísežného krále Harolda a jeho následovníků.

Harold shromáždil fyrda, saské milice svobodných, v rámci přípravy na Williamovo bezprostřední přistání, zatímco vévoda připravil svoji flotilu a čekal na dobré počasí, aby se mohl vydat do Anglie. V polovině září vtrhl do Anglie Harold Hardrada, norský král, doprovázený Tostigem, hrabětem z Northumbrie, Haroldovým neukázněným a nespokojeným bratrem, který byl dříve vyhoštěn a jeho hrabství zabaveno.

Vilém z Bayeux Tapestry

Harold ve spěchu vytáhl svou armádu na sever, aby se setkal s útočníky na Stamford Bridge v Yorkshire, kde

vyhrál rozhodující vítězství nad vikingskou armádou. V této době vítr, na který William zadumaně čekal, začal být příznivý a on se svou mohutnou invazní flotilou vyplul. Zprávy o jeho přistání v Bulverhythe byly sděleny Haroldovi, který reagoval spěchem na jih, aby se s ním setkal, což jeho vyčerpané armádě nedalo oddech. Kdyby Harold odpočíval a reorganizoval svou armádu, výsledek blížící se bitvy a anglické historie mohl být velmi odlišný.

14. října se saské a normanské síly střetly v osudné bitvě u Hastingsu. Harold zaujal obranné postavení na Senlac Ridge. Normanská armáda byla tak nucena zaútočit do kopce, což je znevýhodnilo.

Saská armáda vytvořila štítovou zeď podél okraje kopce, která odrazovala opakované normanské útoky. V normanských řadách vznikla pověst, že vévoda William byl mrtvý, což způsobilo paniku a útěk. Mnoho ze saských fyrd pronásledovalo prchající Normany z kopce. William vložil do své armády srdce hlasitým oznámením, že stále žije. Normani se shromáždili, Haroldovi bratři Gyrth a Leofwine byli oba zabiti na bojišti.

Bitva pokračovala po většinu dne, Harold a jeho Sasové bojovali s ocelovým odhodláním ovládnout svou zemi. Když na Hastingsa začalo padat soumrak, William nařídil svým lučištníkům pálit vysoko do vzduchu a jeden z těchto šípů údajně zasáhl Harolda do oka, což ho oslepilo, i když tento bod některé zdroje zpochybňují. Ať už to tak bylo nebo ne, Harold padl smrtelně zraněn pod dračí standard Wessexu.

Saská armáda, když viděla, že je den ztracen, začala prchat z pole. Housecarls, Haroldova vycvičená profesionální domobrana, loajálně a statečně bránila tělo svého krále do posledního, ale i oni nakonec padli a Haroldovo tělo bylo zmrzačeno Normany, což byl pomstychtivý čin, který William potrestal. Bitva byla ztracena a anglosaská Anglie toho dne zemřela s Haroldem na bojišti.

Haroldův kámen v bitevním opatství

Haroldova hluboce zoufalá milenka, Edith Swan-krk, přišla za Williamem s prosbou o tělo jejího milence a nabídla mu na oplátku jeho váhu ve zlatě, ale William její rozrušenou žádost chladně odmítl. Harolda nechal pohřbít na tajném místě. William pokračoval do Londýna, kde byl na Štědrý den roku 1066 korunován na anglického krále při založení Westminsterského opatství Edwarda vyznavače.

Přijal kapitulaci saských hrabat Edwina z Mercie a Morcara z Northumbrie spolu s kapitulací Edgara Athelinga. Celkově se jižní Anglie podrobila normanské vládě, zatímco na severu byl odpor delší. William reagoval tím, že podrobil Angličany hrůzovládě. Odhodlán potrestat a rozdrtit vzpouru vůči jeho vládě a zasáhnout do anglických srdcí nesmírný strach, zničil obrovské plochy Yorkshiru, který v důsledku toho devět let poté trpěl velkým hladomorem. Odměnil své normanské a francouzské stoupence tím, že jim rozdělil zabavené země Angličanů.

The Harrying of the North

V roce 1068 bratři, hrabě Edwin a Morcar povstali ve vzpouře s podporou Gospatric, William pochodoval Edwinovým územím a postavil hrad ve Warwicku. Edwin a Morcar předložili, ale William pokračoval do Yorku a stavěl hrady v Yorku a Nottinghamu, než se vrátil na jih. Na své cestě na jih, William začal stavět další hrady v Lincolnu, Huntingdonu a Cambridgi a umístil své příznivce na starosti tyto nové viditelné projevy normanské moci v Anglii, mezi nimi William Peverel, považovaný za jeho nemanželského syna, v Nottinghamu a Henry de Beaumont ve Warwicku.

V roce 1069 se Edgar Atheling vzbouřil proti Williamově vládě a zaútočil na York. Přestože se William vrátil do Yorku a postavil další hrad, Edgar zůstal na svobodě a na podzim toho roku spojil síly s dánským králem Sweynem. Dánský král přivedl do Anglie velkou flotilu a zaútočil nejen na York, ale i na Exeter a Shrewsbury. York byl zajat spojenými silami Edgara a Sweyna. Edgar byl svými saskými příznivci řádně prohlášen anglickým králem, ale William odpověděl spěšně a ignoroval vzpouru v Maine. William symbolicky nosil korunu v ruinách Yorku na Štědrý den roku 1069 a poté pochodoval k řece Tees, pustošící okolní krajinu, jak postupoval na sever. Edgar uprchl do Skotska, kde byl skotský král Malcolm III ženatý se svou sestrou Margaret. Waltheof, hrabě z Northumbrie, který se připojil ke vzpouře, se podrobil Williamovi spolu s Gospatricem, hrabětem z Northumbrie, a oba byli omilostněni a ponechali si své země. Williamova pomsta však nebyla nasycena, v zimě pochodoval přes Pennines a porazil zbývající rebely v Shrewsbury, než postavil další dva hrady na Chesteru a Staffordu.

V roce 1070 povstalo hrdinské Probuzení v povstání proti normanské nadvládě, které se soustředilo na ostrov Ely. William vedl armádu do Ely, kde Hereward, spojený s malou armádou vedenou Morcarem, bývalý saský hrabě z Northumbrie zoufale stál. Nakonec Normani podplatili opata Thurstana z Ely, aby odhalili bezpečnou cestu přes močály, což vedlo k převzetí Ely. Morcar byl zajat a uvězněn, ale Herewardovi se podařilo uprchnout do divokého fenlandu, aby pokračoval ve svém odporu.

Bílá věž

William byl divoký a impozantní vládce, podle moderních měřítek nesmírně krutý, ale jeho metody přinesly požadované výsledky a uhasily ohně opozice. Po celé zemi bylo postaveno mnoho hradů a tvrzí, aby se prosadila jeho vláda, původně dřevěné věže nebo hliněné motýly, za vlády bylo zřízeno více než 80 hradů, včetně Bílé věže, první budovy v komplexu londýnského Toweru. Dominantní stín Bílé věže se hrozivě tyčil nad středověkým Londýnem, což je viditelný výraz normanské moci.

Anglosaská Anglie byla normanským dobytím radikálně změněna, změnila celý způsob života, který se v zemi tehdy etabloval. Byly pozměněny její zákony, aristokracie a církev a zavedl francouzský feudální systém. Anglosaský jazyk byl nahrazen normanskou francouzštinou jako jazykem vyšších tříd, moderní angličtina je přirozeným důsledkem obou. Roli dobyvatelů a dobyvatelů lze stále zjistit v mnoha anglických slovech, ze saské krávy, o kterou se staral ponížený saský villein, se stalo normanské hovězí maso, když se objevilo na pánském stole. Ze saských prasat se stal normanský gammon. V moderní angličtině existuje bezpočet dalších příkladů, které bohatě ilustrují roli saského sluhy a normanského mistra.

Normanský feudální systém, který William zavedl do Anglie, byl komplikovanou hierarchickou strukturou, jejíž vrchol seděl králi. Páni drželi své země pod králem výměnou za poctu a vojenskou pomoc, která mu byla poskytnuta v nouzi. Williamova přeměna Nového lesa na královské loviště vedla k zavedení tvrdých a přísných lesních zákonů, což vyvolalo mezi Anglosasy velkou nevoli. William změnil anglické zákony a uvalil na pachatele tvrdé tresty. Vražda se v Anglii stala oficiálně trestným zločinem a otroctví bylo zrušeno.

Bayeux Tapestry

Nový královský nevlastní bratr Odo, biskup z Bayeux, pověřil gobelínem na památku vítězství svého bratra v roce 1078. Zobrazuje sérii scén, které vedly k dobytí a během něj. Stejně jako u jiných vyšívaných závěsů raného středověku je tento kus běžně označován jako „gobelín“, ačkoli se nejedná o skutečnou tapisérii, v níž je design vetkán do látky, ve skutečnosti jde o výšivku. V mnoha scénách jsou zahrnuty názvy, které mají poukázat na jména lidí a míst nebo stručně vysvětlit zobrazovanou událost.

Kniha Domesday

V prosinci 1085 se William rozhodl pověřit vyšetřováním rozsahu svých panství, aby maximalizoval zdanění. Všichni normanští páni a baroni, kterým král William udělil půdu v ​​Anglii, dostali rozkaz sbírat informace o svých doménách, které měly být zaslány Williamovým poradcům. Úředníci byli poté odesláni do 34 krajů, které tehdy tvořily království Anglie, aby zkontrolovali informace a získali další. Úředníci dostali pokyn klást pevné otázky, včetně toho, jak se konkrétní místo jmenovalo, kdo jej vlastnil, kolik tam pobývalo, dokonce i kolik dobytka tam bylo drženo. U každého držení půdy byly formulovány otázky, které měly zjistit, jakou hodnotu měla země za vlády Edwarda vyznavače, před dobytím. Vzali přísahu od šerifů, baronů a jejich Francouzů a od celé stovky, kněží, vládců a šesti vesničanů z každé vesnice. Práce byla ztížena skutečností, že většina anglické populace v té době mluvila anglosasky nebo staroangličtinou, zatímco Williamovi úředníci mluvili normansko-francouzsky. Tento jedinečný průzkum byl historii znám jako Domesday Book. Kniha Domesday stále přežívá dnes v kanceláři veřejného záznamu v Londýně a je na svou dobu mimořádným dokumentem.

Robert Curthose, nejstarší syn dobyvatele

Poslední roky Williamova života strávil bojem v Normandii. Mezi těmi, kdo mu odporovali, byl jeho vzpurný nejstarší syn Robert, kterému jeho otec přezdíval Curthose kvůli jeho krátkým nohám. V bitvě v lednu 1079 Robert v boji nepotlačil Williama a zranil ho, útok zastavil, až když rozpoznal hlas svého otce. Ponížený král William svého syna proklel, poté obklíčil a vrátil se do Rouenu.

O Velikonocích 1080 bylo usmíření mezi otcem a synem navrženo královnou Matildou. Rodina se sešla v Breteuil v severní Francii na oslavách u příležitosti zasnoubení 14leté dcery Williama a Matildy, Adely, se Stephenem, hrabětem z Blois. Matilda poté vyzvala Williama, aby uzavřel mír se svým odcizeným nevlastním bratrem Odo, biskupem v Bayeux.

William

Hrob Williama Dobyvatele v klášteře St. Stephen v Caen v Normandii

Když Matilda vážně onemocněla, William spěchal do Normandie, aby byl u jejího lůžka. Napsal Robertovi na hrad Gerberol a požádal ho, aby okamžitě přišel do Rouenu. Matilda zemřela v Caen, v listopadu 1083 ve svých padesátých letech, po vleklé nemoci byl její manžel u jejího lůžka k jejímu konečnému přiznání. Ve své závěti zanechala chudým velké množství peněz a své královské žezlo a korunu opatství Nejsvětější Trojice. Byla pohřbena ve sboru Nejsvětější Trojice, l'Abbaye aux Dames, její vlastní nadaci, v Caen v Normandii. Následovat její smrt William, hodně ovlivněný její ztrátou, byl řekl, aby se stal popudlivější, ponurý a vážný.

9. září 1087, při jízdě doutnajícími ruinami vyhozeného města Mantes, v tom, co se mu muselo zdát jako, jako akt božské odplaty, byl William vyhozen z koně, když šlapal na hořící popel a utrpěl těžké břicho zranění. Kronikář William z Malmesbury zaznamenává: -jeho žaludek vyčnívající přes přední část sedla byl zraněn, když byl hozen proti hlavici a praskly mu vnitřní orgány.) William ustoupil a vrátil se do svého hlavního města v Rouenu. Jeho stav se stále zhoršoval a vzhledem k budoucímu posmrtnému životu „ustoupil opakovaným vzdechům a sténání“. William prosil ty, aby se za něj modlili, přiznal své hříchy a žádal o odpuštění. Jeho poklad byl rozdán církvím a chudým, „aby to, co jsem nashromáždil prostřednictvím zlých skutků, bylo přiděleno ke svatému používání dobrých lidí“. Orderic Vitalis uvedl, že William na smrtelné posteli litoval závažnosti své vlády v Anglii: „Choval jsem se k původním obyvatelům království s nepřiměřenou závažností, krutě utlačoval vysoké a nízké, mnohé bezdůvodně vydědil a způsobil smrt tisíců hladem a války, zejména v Yorkshiru. V šílené zuřivosti jsem sestoupil na angličtinu severu jako zuřící lev a nařídil, aby jejich domovy a plodiny se vším jejich vybavením a vybavením byly okamžitě spáleny a jejich velká stáda a stáda ovcí a skotu poražen všude. Káral jsem tedy velké množství mužů a žen bičováním hladu a, bohužel! Byl jsem krutým vrahem mnoha tisíců, mladých i starých, těchto spravedlivých lidí. “

Král, kterému bylo nyní padesát devět a byl smrtelně zraněn, byl převezen do kláštera St. Gervais v Rouenu, normanském hlavním městě. Tam povolal své mladší syny, Williama a Henryho, na smrtelné lože. Robert Curthose zůstal u francouzského dvora. William přiznal své hříchy a žádal o milost. Jeho poklad byl rozdán církvím a chudým, „aby to, co jsem nashromáždil prostřednictvím zlých skutků, bylo přiřazeno ke svatému používání dobrých lidí“.

Anglii odkázal jeho druhý přeživší a oblíbený syn William Rufus a navzdory svým hořkým rozdílům s Robertem Curthose přenechal Normandii jemu. Jindřichovi, nejmladšímu synovi, určenému později zdědit všechna jeho panství, zanechal 5 000 stříbrných liber. Údajně přemítal a činil pokání ze svých mnoha hříchů, přestoupení a krutostí na konci. Pokusil se zachránit svědomí, než se připravil na setkání se svým stvořitelem a v obavě o svou nesmrtelnou duši nařídil, aby veškerý poklad, který měl v Rouenu, byl věnován církvi a chudým a odpustil nepřátelům. William dobyvatel zemřel 9. září 1087 poté, co vládl Anglii 21 let.

William byl pohřben v klášteře St. Stephen v Caen v Normandii, opatství, které předtím založil jako akt pokání za jeho pokrevní manželství s Matildou Flanderskou. The body was broken as it was lowered into the sepulchre, made too short by the stonemasons and the ceremony was interrupted by a dispossessed knight. A stone slab with a Latin inscription, in the abbey church of Caen today marks the burial place of the first Norman King of England. His grave has since been desecrated twice, in the course of the French Wars of Religion his bones were scattered across Caen, and during the tumultuous events of the French Revolution, the Conqueror's tomb was again despoiled.

The children and grandchildren of William the Conqueror and Matilda of Flanders

(1) Robert 'Curthose' Duke of Normandy (1054 -1134) m.Sybilla of Conversano

(i) William Clito, Count of Flanders (d.1128) m. Sybil of Anjou

(2) Richard (circa 1055 - 1081)

(3) WILLIAM II (circa 1056 - 1100)

(6) Adela (circa 1062 - 1138) m. Stephen, Count of Blois

(ii) Theobald, Count of Blois (d. 1151)

(iii) Henry, Bishop of Winchester

(iv)STEPHEN, KING OF ENGLAND (d. 1154) m. Matilda of Boulogne

(7) HENRY I (circa 1068 - 1135) m. (i)Edith of Scotland (ii) Adeliza of Louvain Issue by (i):-

(i)William the Atheling (circa 1103-1128)m. Matilda of Anjou

(ii) MATILDA (circa 1103 - 1162) m. (i) Henry V, Holy Roman Emperor (ii) Geoffrey Plantagenet, Count of Anjou


Hereward the Wake

Naši redaktoři zkontrolují, co jste odeslali, a určí, zda článek zrevidují.

Hereward the Wake, (flourished 1070–71), Anglo-Saxon rebel against William the Conqueror and the hero of many Norman and English legends. He is associated with a region in present-day Huntingdonshire and Northamptonshire.

In 1070, expecting a conquest of England by King Sweyn II of Denmark, Hereward and some followers joined a force of Danish sailors who had come to Ely. Together they sacked Peterborough Abbey, perhaps to prevent its treasures from falling into the hands of the new Norman abbot, Turold. Soon after, Sweyn made peace with William the Conqueror, and so the Danes returned home. Hereward, however, established himself on the Isle of Ely, which in 1071 became a refuge for Anglo-Saxon fugitives, notably Morcar, earl of Northumbria. William’s forces eventually captured the isle after a methodical assault, but Hereward managed to escape. He is the hero of Charles Kingsley’s last novel, Hereward the Wake (1866).

Tento článek naposledy revidovala a aktualizovala Amy Tikkanen, manažer oprav.


His/Herstory!

To imagine what life was like for the Saxons who refused to accept Norman rule following Norman conquest, this amateur video (17mins), The Last Saxon, recreates a sense of being hunted down by Norman forces.

Hereward was a Saxon rebel who eventually accepted the feudal system and Norman rule to reclaim the land he'd lost.

HEREWARD THE WAKE'S REBELLION

Still revered nearly a 1,000 years later by some in England as a great symbol of Englishness - here's a song and video inspired by him! Here's a simple whiteboard video detailing his story.

A heroic figure who inspired the legend of Robin Hood
There's even a band named after him!

This video provides a lot of useful information, though the voiceover is done by computer voice translation!

Exiled as a young man (just 18) by Edward the Confessor, he became a mercenary, returning to England in 1069 to find his brother's head impaled where his land and property once was. Enraged to hear Normans boasting about this, he killed 14 of them at a feast . their head's replaced his brother's above his old house!

There are many books on Hereward!
Along with the former Saxon earl of Northumbria, Morcai, he led a rebel force to Ely, which William struggled to defeat - many of his soldiers died when a wooden causeway across the treacherous marshes collapsed. Hereward and Morcai joined the Danish king there, and looted Peterborough Abbey for gold . which the Danish king fled with . and which also caused the Ely monks to betray him to the Saxons, showing them how to safely get across the marshes. Hereward escaped to the surrounding countryside, the Fens.
Several conflicting accounts exist as to Hereward's fate thereafter, the Gesta Herewardi states that while in attempt to negotiate with William he was provoked into a fight which led to his capture and imprisonment, however, he was later liberated by his friends while in the course of being transferred from one castle to another. Hereward's former gaoler persuaded the king to negotiate again, and he was eventually pardoned by William. The Estoire des Engleis, written by Geoffrey Gaimar claims Hereward lived for some time as an outlaw in the Fens, but that as he was on the verge of making peace with William, he was set upon and killed by a group of Norman knights. Even after his death, people still visited a wooden castle in the Fens that was known to the peasants as Hereward's Castle. (zdroj)

HORRIBLE HISTORIES. WILLIAM'S STRUGGLES WITH HEREWARD AND ELY
William struggled to defeat the rebels at Ely, who had picked their defensive base well. He tried laying planks across the marsh, but this collapsed, killing many soldiers.

He brought in witches to curse the rebels . shockingly, this failed!

Bribery won out . monks who feared Hereward and the rebels would rob them as they had done the Peterborough monastery betrayed them, telling William's men how to safely cross the marshes.

William won the Battle of Hastings, but he faced a long fight to defeat his remaining opponents, determined to oppose and undermine Norman rule and the feudal system that transferred wealth and land from many of the previous, Saxon elites.
HEREWARD: READ MORE!
There are several books on Hereward - check with your parents
before accessing any of these, as some portray the brutal realities quite starkly.

James Wilde's novel is a recent example (Amazon UK), but there have also been comic books and kids books . have a look for yourself online.


Vilém Dobyvatel

William the Conqueror was an innovator in government. He built a strong centralized administration staffed with his Norman supporters. He was also not about to put up with any backtalk from the newly conquered English.

He subdued the south and east easily, but the north rose in rebellion. William's response was the ferocious "Harrying of the North" (1069-70), which devastated the land in a broad swath from York to Durham. The results of this burning and destruction left much of the area depopulated for centuries.

Hereward
Following on the heels of northern resistance the most famous English rebel of them all, Hereward the Wake, stirred up resistance to the Norman conquerors in East Anglia from a base at Ely, deep in the fenland. Eventually Hereward, too, was subdued, perhaps bought off, and the land was William's to hold.

Early Castles
One of the ways he ensured that he held it was to build castles everywhere. These were often hurried affairs in a continental "motte and bailey" design, usually in wood, only later replaced with stone. Most were built with forced local labour on land confiscated from English rebels. The castles were given to Norman barons to hold for the king.

In theory, every inch of English land belonged to the Crown and William's vassals had to swear fealty directly to the Crown. Contrast this with the earlier Saxon practice where each man swore allegiance to the person of his lord (click here to review). Now William was making loyalty to the nation, in the form of the Crown, supersede loyalty to the individual person of a lord.

William's Church
Anglo-Saxon churchmen were replaced gradually by Normans appointed by William. Under the administration of Lanfranc, Norman Archbishop of Canterbury, new monasteries were founded, while rules and discipline were enforced more stringently.

Church and lay justice were separated the bishops were given their own courts, allowing common law to evolve independently. William retained the right to appoint bishops and impeach abbots. He used these churchmen as his major administrators, which made perfect sense, for they were by far the best-educated members of society. Indeed, they were often the only educated members of society.

The Domesday Book
The thing for which William I is best remembered, aside from winning the battle of Hastings and making England a European kingdom, is the Domesday Book. The Domesday Book was, in effect, the first national census. It was a royal survey of all England for administration and tax purposes.

William needed proper records so that his new, efficient Norman bureaucracy could do its job, especially when it came to collecting all the revenues due to the crown. Inspectors were sent into every part of England to note the size, ownership, and resources of each hide of land.

Contrary to popular belief, some small areas did seem to have escaped the assessors notice, but for the times the Domesday Book represented an amazing accomplishment. It also left exact records behind which give historians a lot of data about Norman English life.

See here for a map of the major towns in England at the time of the Domesday Book.


Occupation, resistance, subjugation: the bloody aftermath of 1066

When the armies of King Harold of England and Duke William of Normandy met in battle on the Sussex coast near Hastings, the invader triumphed and Harold was killed in the most significant clash of the Norman conquest &ndash and perhaps the most famous event in British history. But, says writer James Aitcheson, though it&rsquos often assumed that this battle secured England for William, in fact 1066 &ndash for all its bloodshed and political drama &ndash was merely the beginning of the Conquest, and Hastings only its opening engagement. Here, he explores the aftermath of 1066…

Tato soutěž je nyní uzavřena

Published: October 14, 2016 at 7:59 am

For several years after the battle of Hastings, England was riven by conflict as the invaders fought to extend and consolidate their rule in the face of native resistance and incursions from outside the kingdom.

In the weeks immediately following the battle, William ravaged the southern shires before marching on London. Having secured the city’s submission that December, he was crowned king of the English on Christmas Day, ushering in a new French-speaking ruling dynasty.

Over the winter of 1069–70, the conflict reached its climax with brutal attacks on the civilian population of England – among the worst atrocities ever to take place on British soil. In a campaign that became known as the Harrying of the North, William’s knights comprehensively laid waste to Yorkshire and the neighbouring shires, razing entire villages and putting their inhabitants to the sword, slaughtering livestock and destroying stores of food.

This ‘scorched-earth’ operation was one of the defining episodes of the Conquest, not just from a military-political perspective but also because it shaped modern perceptions of the Normans as a tyrannical and merciless warrior class. But how had it reached the point that such brutal measures were considered necessary, and why was the north targeted?

Early difficulties

When William set sail from Normandy in 1066, he could not have dreamed of a more complete and decisive victory than that he won at Hastings. Harold lay dead, along with his brothers, Gyrth and Leofwine, and many other influential noblemen who might otherwise have helped continue the resistance struggle against William.

Yet in those early months of the Conquest, the invaders’ position was precarious. There may have been only 20,000 Normans in England – possibly fewer – attempting to control a country with a population of about two million. Outnumbered in a foreign land, it was perhaps to be anticipated that the conquerors’ paranoia should soon spill over into violence.

Some of this stemmed from misunderstanding. At William’s coronation, Norman guards stationed outside Westminster Abbey misconstrued the shouts of acclamation by Englishmen inside as hostile yells. Panicking, the guards set fire to neighbouring houses and called to those inside the church to flee to fight the flames. Only the clergy and William himself – trembling violently, we’re told – remained within to continue the ceremony.

It wasn’t long, however, before the first sparks of genuine insurrection flared. In the summer of 1067, while William was absent from England, a then named Eadric (known as se wilda – ‘the Wild’) joined forces with King Bleddyn of Gwynedd and King Rhiwallon of Powys to launch raids on the Normans in Herefordshire. Also that year the men of Kent, who had taken up arms against the invaders, joined forces with Eustace, count of Boulogne, who sailed across the Channel and attacked Dover but was swiftly repelled.

The unrest continued into the following year. In the early weeks of 1068 the citizens of Exeter – including Harold’s mother, Gytha – rose up, and sent letters to other towns in the south-west exhorting them to do the same. In response William laid siege to the city, which held out for just 18 days before surrendering. A few months later, Harold’s sons launched raids on Somerset, Devon and Cornwall with a fleet of 52 ships. They pillaged widely but failed to establish a foothold – if, indeed, that was ever their intention – and withdrew to Ireland with their plunder.

Co-ordinated resistance

Up to that point, the risings had been local in nature and were swiftly suppressed before any significant damage could be done. Concerted and widespread rebellion against Norman rule was slow to develop, perhaps due to a lack of clear leadership in the aftermath of Hastings. However, in the summer of 1068 at last a more cohesive resistance began to take shape.

The principal instigators were Edwin and Morcar, the titular earls of Mercia and Northumbria respectively, whose authority had been severely curbed since 1066. Under the new regime they exercised little real power, and William had handed over parts of their earldoms to his supporters.

Several Northumbrian nobles rallied to Edwin and Morcar’s cause, as did Bishop Æthelwine of Durham and King Bleddyn of Gwynedd. One of our principal sources for this period, Orderic Vitalis, wrote that the leading men of both England and Wales came together and sent out messengers across Britain to foment insurgency. “A general outcry arose against the injustice and tyranny which the Normans and their comrades-in-arms had inflicted on the English,” he wrote. “All were ready to conspire together to recover their former liberty.”

Despite such efforts, the rebellion proved to be short-lived resistance quickly crumbled as William swept through the English Midlands. In an effort to impose control, the Conqueror established castles in major English towns: Warwick, Nottingham, York, Lincoln, Huntingdon and Cambridge.

Nevertheless, it was the first large-scale coordinated resistance the Normans had faced, and a sign of things to come. Even by early 1069, William’s hold on England was not assured indeed, he was still not master of the entire kingdom – his authority extended no farther north than York. Beyond lay the vast and troublesome region of Northumbria, which had thus far resisted his attempts to bring it under his control – and it was from there that the greatest threat to his rule would emerge.

The crisis of 1069

William’s early attempts to assert control over the Northumbrians had seen him appoint native English earls – first Copsig, then Gospatric – to govern them. Both appointments had been dismal failures: Copsic was assassinated by a rival in 1067, while Gospatric defected in 1068 to support Edwin and Morcar. Finally, in January 1069, William sent one of his own men, Robert Cumin, at the head of an army to take the region by force – only for the Norman troops to be ambushed and slaughtered at Durham.

Horší bylo přijít. In the summer of 1069 the Normans found themselves at the centre of a perfect storm as their many enemies all began marching at once. Foremost among those foes was a coalition of Northumbrian noblemen, including Gospatric but headed by Edgar Ætheling, grandson of the short-reigning King Edmund Ironside (r1016). Edgar, still only around 17 years old in 1069, Edgar had bid for the crown before: in 1066, after Harold’s death, he had been briefly acclaimed king by Archbishop Ealdred of York, backed by Edwin, Morcar and the men of London.

The Northumbrian threat was compounded in August when a Danish invasion fleet numbering some 240 or 300 ships (depending on which source we believe) arrived in the Humber, from where Vikings had previously launched several invasion attempts. The Northumbrians and Danes swiftly formed an alliance, and together attacked York.

Meanwhile there was further trouble on the Welsh border, where Eadric the Wild had once more allied himself with the Welsh kings, and also this time with the men of Chester. The men of Devon and Cornwall were in revolt at the same time, though it’s unlikely that these risings were all co-ordinated rather, the impression given by the sources is that their timing was coincidental. Nonetheless, the crisis tested the Normans to the limit and marked a crucial turning point in the Conquest.

Leaving his deputies to tackle the insurrection in the south-west, William first confronted Eadric and his allies, crushing them at Stafford, before marching north. He reached York a little before Christmas only to find that, on hearing of his approach, the Northumbrians and their Danish allies had strategically withdrawn, the former to hiding places in the hills and woods, the latter to their ships on the Humber.

Frustrated by his failure to meet his principal enemies in battle, William was forced to adopt a new strategy. First, he secretly approached the Danes, promising them a vast amount of silver and gold if they would leave England in the spring, to which they readily agreed. William then turned his attention to the recalcitrant Northumbrians. Shortly after Christmas 1069 he divided his army into raiding parties, which he dispatched to carry out the now infamous Harrying of the North.

Shock and awe

The objective of the campaign was twofold. First, William sought to flush out and eliminate the Northumbrian rebels. More importantly, by comprehensively destroying the region’s resources, he sought to put an end to the cycle of rebellions in the north by ensuring that any future insurgents – or invading Viking armies – would lack the means to support themselves.

In a way, it was an admission that his previous policies regarding the northerners had failed. On two occasions he had installed one of their own to govern them – both times without success – and his single attempt to take the region by force had proved a costly disaster. In the end, William seems to have decided on a destructive strategy: if Northumbria could not be his, he would leave nothing there for his enemies.

The Harrying was as efficient as it was effective. William’s armies, we’re told, spread out over a territory that spanned 100 miles, reaching as far north even as the River Tyne. The 12th-century chronicler John of Worcester wrote that food was so scarce in the aftermath that people were reduced to eating not just horses, dogs and cats but also human flesh.

Orderic Vitalis, a contemporary of John, claims that as many as 100,000 people perished as a result of famine in the following months – a significant proportion of the total population of England. Though we might be rightly suspicious of Orderic’s round total, a figure somewhere in the tens of thousands is not hard to believe – which would make the death toll of the Harrying comparable in magnitude to that of the dropping of the atomic bomb on Hiroshima in 1945.

While Yorkshire and the north-east bore the brunt of William’s wrath, parts of Lincolnshire, Cheshire, Staffordshire and Shropshire also suffered. The resulting refugee crisis saw survivors fleeing as far south as Evesham Abbey in Worcestershire, where a camp was established by Abbot Æthelwig, who ensured that food was distributed to the survivors. The abbey’s chronicle relates, though, that many of those starving folk died not long after their arrival “through eating the food too ravenously”, and that the monks had to bury five or six people every day.

The affected region took a long time to recover. Symeon of Durham, another 12th-century author, wrote that for nine years after the Harrying no village between York and Durham was inhabited, and that the countryside remained empty and uncultivated. Even 16 years after the event, in 1086, when the great systematic survey of England known as Domesday Book was compiled, one-third of the available land in Yorkshire was still listed as vasta (waste).

Over the course of just a few weeks, then, William not only clearly demonstrated the punishment awaiting those who rose against him, but also snuffed out any remaining hopes the rebels might still have of someday driving out the invaders. It’s true that there were further risings in the years to come, but William never again faced a crisis of the same magnitude as he did in 1069.

What Hastings had heralded, the Harrying confirmed. The Normans were here to stay.

James Aitcheson studied history at Emmanuel College, Cambridge. He is the author of four novels set during the Norman conquest the latest, The Harrowing (Heron, 2016), follows five English refugees fleeing the Normans during the Harrying of the North.

To listen to our podcast on the story and legacy of the Norman Conquest, click here.


William the Conqueror & the Ely Rebellion - History

HERITAGE RATING:

Ely began life as an island, effectively isolated by the surrounding fens. Its name means Isle of Eels, for the eels which swam in the waters surrounding it. So abundant were the eels that they were used as currency in the past. Imagine paying your rent in eels!

It was the isolation of Ely which attracted the last great "English" hero to hold out against the Norman invaders. Hereward the Wake used Ely as his base during his bitter rebellion against William the Conqueror. The rebellion lasted several years against the superior Norman forces, before Hereward was finally defeated, or as some histories suggest, bribed to stop.

It was not until the Fens were drained in the 17th and 18th centuries that Ely's isolation ended. The cathedral still rises above the surrounding flat land like a beacon, calling to pilgrims.

There is more to Ely than the cathedral, however, though the cathedral is reason enough to visit. Several fine medieval buildings grace the city, notably the Bishop's Palace, King's School, and St. Michael's.

Oliver Cromwell once lived in Ely, and his 14th-century half-timbered house is now home to the local Tourist Information Centre.

Near Ely is another remarkable church, this time in ruins. Crowland Abbey was once the grandest abbey in the country. It was founded by King Ethelbald of Mercia in memory of his kinsman, St. Guthlac, who lived here as a hermit until his death in 714.

Ely is a peaceful small town, filled with beautiful Georgian buildings.

What to see

  • The Bishop's Palace - the 15th-century residence of the Bishops of Ely.
  • Ely Cathedral - One of the finest Norman cathedrals in Britain.
  • Ely Museum - In the Old Gaol House.
  • Oliver Cromwell's House - Home to Cromwell from 1636-46 - a fine half-timbered house.
  • Stained Glass Museum - In the Cathedral

Also, see our more in-depth look at Ely and the cathedral.

Most photos are available for licensing, please contact Britain Express image library.

About Ely
Adresa: Ely, Cambridgeshire, England
Attraction Type: Town
Location map
OS: TL537 803
Photo Credit: David Ross and Britain Express

POPULAR POSTS

We've 'tagged' this attraction information to help you find related historic attractions and learn more about major time periods mentioned.

Historic Time Periods:

Find other attractions tagged with:

14th century (Time Period) - 15th century (Time Period) - 7th century (Time Period) - Cromwell (Person) - Georgian (Time Period) - Gilbert Scott (Person) - Medieval (Time Period) - Norman (Architecture) - Oliver Cromwell (Person) - Restoration (Historical Reference) - Saxon (Time Period) - Victorian (Time Period) - William the Conqueror (Person) -

NEARBY HISTORIC ATTRACTIONS

Heritage Rated from 1- 5 (low to exceptional) on historic interest


Hereward the Wake

The legendary Hereward the Wake, the guerrilla leader who headed Anglo- Saxon resistance to William the Conqueror for five years has been called one of history's "greatest Englishmen".

The earliest references to his parentage are found in the Gesta Herewardi, which records he was the son of Edith, a descendant of Oslac of York. It is also been stated that Leofric, Earl of Mercia and his wife Lady Godiva were Hereward's parents, however, little credence is given to this theory. Abbot Brand of Peterborough is said to have been the uncle of Hereward. Recent research by Peter Rex has put forward the plausible theory that Hereward may have been the son of a prominent Anglo-Danish magnate called Asketil, the brother of Abbot Brand.

Hereward the Wake

His contemporary, Leofric the Deacon described Hereward as- 'comely in aspect, very beautiful from his yellow hair, and with large grey eyes, the right eye slightly different in colour to the left but he was stern of feature, and somewhat stout, from the great sturdiness of his limbs, but very active for his moderate stature, and in all his limbs was found a complete vigour. There was in him also from his youth much grace and strength of body and from practice of this when a young man the character of his valour showed him a perfect man, and he was excellently endowed in all things with the grace of courage and valour of mind. '

The Domesday Book confirms that a man named Hereward held lands at Witham on the Hill and Barholm with Stow in the southwestern corner of Lincolnshire as a tenant of Peterborough Abbey. Before his exile, Hereward had lands as a tenant of Croyland Abbey at Crowland, eight miles to the east of Market Deeping in the neighbouring fenland.

Known in his own time as Hereward the Outlaw, the epithet "the Wake" is first mentioned in the late fourteenth-century Peterborough Chronicle, which could either derive from 'watchful' or from the Wake family, Norman landowners who acquired his lands in Bourne, Lincolnshire, after his death, they claimed descent from Hereward's daughter by his second wife, Alftruda.

Hereward the Wake

Primary sources on Hereward's exploits are either brief or sometimes enigmatic. They consist of the Anglo-Saxon Chronicles, the Domesday Book, the Liber Eliensis (Book of Ely), and much the most detailed, the Gesta Herwardi Saxonis ('Deeds of Hereward the Saxon'), compiled by monastic scholars in the eleventh century.

Hereward, by all accounts, a hot-headed young man, was exiled from England at the age of eighteen for disobedience to his father and was declared an outlaw by the Saxon King Edward the Confessor. After spending some time in military activity on the continent as a mercenary for the Count of Flanders, Hereward returned to England following the Norman conquest, either in late 1069 or 1070 to discover his family's lands had been confiscated and given to the Norman Ivo de Taillebuis and his father and brother killed, his brother's decapitated head was placed on a spike at the entrance to his house.

Overhearing Normans ridiculing his countrymen at a drunken feast, Hereward exacted a bloody revenge for his family, with the aid of only one follower, he is said to have killed fourteen of them. The next day fourteen Norman heads had replaced that of his brother at the gate. He then went to Peterborough Abbey where he was knighted by his uncle Abbot Brand. After returning briefly to the continent while the heated situation cooled, he returned again to England.

In 1070, Hereward took part in a rebellion against Norman rule which centred on the Isle of Ely. The Danish king Sweyn Estrithson sent a small army to try to establish a camp on the Isle of Ely, where Hereward joined them. Brand had been replaced at Peterborough Abbey by a Norman abbot, Turold of Fecamp. With the aid of the Danes, ‘Hereward and his crew’ stormed and sacked Peterborough Abbey, claiming that he wished to save the Abbey's treasures from the rapacious Normans.

William the Conqueror led an army to Ely, where Hereward, joined by a small army led by Morcar, the former Saxon Earl of Northumbria, made a desperate stand. Ely at that time was an island in the fenland, William was foiled on three occasions by Hereward in his attempts to build a causeway across the impassable marshes, known as the Aldreth Causeway. However, during William's first attack the weight of the troops on the bridge was so great that the causeway sank and many soldiers drowned.

The legends surrounding Hereward state that the third time, while William was encamped at Brandon, Hereward rode there, meeting a potter, whom he persuaded to exchange clothes, in disguise and carrying their potter's wares, he daringly managed to enter William's camp and overheard his plans. William even went as far as employing a witch to curse the band of Saxon rebels. Following the construction of William's third causeway, his troops proceeded along it in an attempt to take Ely, Hereward's men, who lay hidden in the reeds, set fire to the area, engulfing the Normans in flames, those who tried to escape were either drowned or killed by Anglo-Saxon arrows.

On the eighth day, they all advanced to attack the island with their entire force, placing the witch in an elevated position in their midst. Once mounted she harangued the isle and its inhabitants for a long time, denouncing saboteurs and suchlike and casting spells for their overthrow. And when she had gone through this disgusting ceremony three times, as she had proposed, the men who had hidden all around the swamp. set the reeds on fire' -Gesta Herewardi.

The Normans then bribed Abbot Thurstan of Ely to reveal a safe path across the marshes, which resulted in Ely at last being taken. Morcar was captured and imprisoned, but Hereward managed to escape into the wild fenland.

Several conflicting accounts exist as to Hereward's fate thereafter, the Gesta Herewardi states that while attempting to negotiate with William he was provoked into a fight which led to his capture and imprisonment, however, he was later liberated by his friends while in the course of being transferred from one castle to another. Hereward's former gaoler persuaded the king to negotiate again, and he was eventually pardoned by William. The Estoire des Engleis, written by Geoffrey Gaimar claims Hereward lived for some time as an outlaw in the Fens, but that as he was on the verge of making peace with William, he was set upon and killed by a group of Norman knights. Even after his death, people still visited a wooden castle in the Fens that was known to the peasants as Hereward's Castle.


Vilém Dobyvatel

Life of William the Conqueror - Death of William the Conqueror - Short Biography of William the Conqueror - Bio of William the Conqueror - Genealogy - Lineage - Nickname - Born - Died - English - England - Monarch - Royal - Royalty - Famous Medieval King of the Middle Ages - History and interesting Information about William the Conqueror - Facts - Info - Era - Life - Times - Period - Famous Accomplishments - England - Age - Middle Ages - Medieval - King of England - Key Dates and events - English King - William the Conqueror Achievements - Life of William the Conqueror - Death of William the Conqueror - Short Biography of William the Conqueror - Bio of William the Conqueror - Life Story - Genealogy - Lineage - Nickname - Born - Died - English - England - Story - Monarch - Royal - Royalty - Achievements - Story about William the Conqueror - Famous Medieval King of the Middle Ages - History and interesting Information about William the Conqueror - Facts - Info - Era - Life - Family - Father - Mother - Children - Times - Period - England - Age - Middle Ages - Medieval - King of England - English King - Famous Accomplishments - Story of William the Conqueror - Key Dates and events in the life of William the Conqueror - Written By Linda Alchin


William the Conqueror and the Feudal System

After the Battle of Hastings the Normans, led by William the Conqueror and his army now marched on Dover where he remained for a week. He then went north calling in on Canterbury before arriving on the outskirts of London. He met resistance in Southwark and in an act of revenge set fire to the area. Londoners refused to submit to William so he turned away and marched through Surrey, Hampshire and Berkshire. He ravaged the countryside and by the end of the year the people of London, surrounded by devastated lands, began to consider the possibility of surrender. (1)

According to the Anglo-Saxon Chronicle, a group of senior figures, including Earl Edwin of Mercia, Earl Morcar of Northumbria, Edgar Etheling, Ealdred, Archbishop of York and "all the best men from London, who submitted from force of circumstances. They gave him hostages and swore oaths of fealty, and he promised to be a gracious lord to them." On 25th December, 1066, William was crowned king of England at Westminster Abbey. (2)

After his coronation, William the Conqueror claimed that all the land in England now belonged to him. William retained about a fifth of this land for his own use. Another 25% went to the Church. The rest were given to 170 tenants-in-chief (or barons), who had helped him defeat Harold at the Battle of Hastings. These barons had to provide armed men on horseback for military service. The number of knights a baron had to provide depended on the amount of land he had been given.

When William granted land to a baron an important ceremony took place. The baron knelt before the king and said: "I become your man." He then placed his hand on the Bible and promised to remain faithful for the rest of his life. The baron would then carry out similar ceremonies with his knights. By the time William and his barons had finished distributing land there were about 6,000 manors in England. Manors varied in size, some having only one village, while others had several villages within its territory.

Norman Feuldal System

Richard FitzGilbert is an example of someone who did very well out of the Norman invasion. Richard had the same mother as William the Conqueror, Herleva of Falaise. His father, Gilbert, Count of Brionne, one of the most powerful landowners in Normandy. As Herleva was not married to Gilbert, the boy became known as Richard FitzGilbert. The term 'Fitz' was used to show that Richard was the illegitimate son of Gilbert. (3)

When Robert, Duke of Normandy, William's father died in 1035, William the Conqueror, inherited his father's title. Several leading Normans, including Gilbert of Brionne, Osbern the Seneschal and Alan of Brittany, became William's guardians. A number of Norman barons would not accept an illegitimate son as their leader and in 1040 an attempt was made to kill William. The plot failed but they did manage to kill Gilbert of Brionne. As Richard was illegitimate, he did not receive very much land when his father died. (4)

When William the Conqueror, decided to invade England in 1066, he invited his three half-brothers, Richard FitzGilbert, Odo of Bayeux and Robert of Mortain to join him. Richard, who had married Rohese, daughter of Walter Giffard of Normandy, also brought with him members of his wife's family.

Richard FitzGilbert, was granted land in Kent, Essex, Surrey, Suffolk and Norfolk. In exchange for this land. Richard had to promise to provide the king with sixty knights. In order to supply these knights, barons divided their land up into smaller units called manors. These manors were then passed on to men who promised to serve as knights when the king needed them. (5)

Richard FitzGilbert, Earl of Clare estates (1066-86)

Richard FitzGilbert was given the title, the Earl of Clare. The baron often lived in a castle at the centre of his estates. FitzGilbert built castles at Tonbridge (Kent), Clare (Suffolk), Bletchingley (Surrey) and Hanley (Worcester). His knights normally lived in the manor that they had been granted. Once or twice a year, FitzGilbert would visit his knights to check the manor accounts and to collect the profits that the land had made. (6)

Barons often kept about a third of the land in the manor for their own use (the demesne). Another large area was given to the knight who looked after the manor. The rest was divided up between the church (the glebe land) and the peasants who lived in the village. Those peasants who were freeman would rent the land for an agreed fee. However, the vast majority of the peasants were unfree. These unfree peasants, who were called villeins or serfs, had to provide a whole range of services in exchange for the land that they used. The main requirement of the serf was to supply labour service. This involved working on the demesne without pay for several days a week. As well as free labour, serfs also had to provide the oxen plough-team or any equipment that was needed.

Defending his Empire

In 1067 William and his army went on a tour of England where he organised the confiscating of lands, built castles and established law and order. His chroniclers claim that he met no opposition during his travels around the country. After appointing his half-brother Odo of Bayeux, and William FitzOsbern, as co-regents, William went to Normandy in March 1067.

While he was away, disturbances broke out in Kent, Herefordshire, and in the north of the country. William returned to England in December, 1067, and over the next few months the rebellions were put down. However, in 1068, another insurrection, led by Harold's sons, took place at Exeter. Once again he successfully defeated the rebels. Afterwards he built castles in Exeter and other key towns. This included Durham which was the scene of a rebellion in 1069. (7)

William also had to deal with raids on the north led by King Sweyn of Denmark. In September 1069, Sweyn's fleet sailed into the Humber and burnt York. William's army forced the Danes to retreat and then crushed another uprising in Staffordshire. He then burnt crops, house and property of people living between York and Durham. The chroniclers claim that the area was turned into a desert and people died of starvation. The revolt finally came to an end when William's troops captured Chester in 1070. A. L. Morton argues that "the greater part of Yorkshire and Durham was laid waste and remained almost unpeopled for a generation". (8)

In 1071 another revolt broke out. Led by Hereward the rebels captured the Isle of Ely. He held out in the fen country for more than a year. During this period Earl Edwin of Mercia and Earl Morcar of Northumbria, were killed. William personally led the Norman army against Hereward. He managed to escape but William punished the rebels he caught with mutilation and lifelong imprisonment and built a new castle at Ely. (9)

William returned to Normandy in 1073 and later that year conquered Maine. While he was away Waltheof, the Earl of Northumbria, began to conspire against him. Geoffrey of Coutances led the fight against the uprising and afterwards ordered that all rebels should have their right foot cut off. Waltheof was arrested: "His motives, even his actions, were uncertain at the time and have been contentious ever since. Waltheof certainly did not rebel openly. It may have been simply (as one later version had it) that he knew about a conspiracy against the king and was slow in reporting it, or (following another account) that he went along with the plot when it was first put to him, only to have immediate reservations and throw himself on the king's mercy." William had him executed - the only time capital punishment was inflicted on an English leader during his reign. (10)

In 1077 William's eldest son, Robert Curthose, suggested that he should become the ruler of Normandy and Maine. When the king refused, Robert rebelled and attempted to seize Rouen. The rebellion failed and Robert was forced to flee and established himself at Gerberoi. William besieged him there in 1080 but his wife, Matilda of Flanders, managed to persuade the two men to end their feud. (11)

Odo of Bayeux had been left in control of England while William was in Normandy. In 1082 William heard complaints about Odo's behaviour. He returned to England and Odo was arrested and charged with misgovernment and oppression. It was also claimed that Odo was preparing an expedition to Rome to become pope after Gregory VII. Found guilty he was kept in prison for the next five years. (12)

The Domesday Book

In 1085 William returned to England to deal with a suspected invasion by King Canute IV of Denmark. While waiting for the attack to take place he decided to order a comprehensive survey of his kingdom. There were three main reasons why William decided to order a survey. (1) The information would help William discover how much the people of England could afford to pay in tax. (2) The information about the distribution of the population would help William plan the defence of England against possible invaders. (3) There was a great deal of doubt about who owned some of the land in England. William planned to use this information to help him make the right judgements when people were in dispute over land ownership. (13)

William sent out his officials to every town, village and hamlet in England. They asked questions about the ownership of land, animals and farm equipment and also about the value of the land and how it was used. When the information was collected it was sent to Winchester where it was recorded in a book. About a hundred years after it was produced the book became known as the Domesday Book. Domesday means "day of judgement".

William's survey was completed in only seven months. When William knew who the main landowners were, he arranged a meeting for them at Salisbury. At this meeting on 1st August, 1086, he made them all swear a new oath that they would always obey their king. John F. Harrison, the author of Obyčejní lidé (1984) points out that "from this unique document we have an unparalleled picture of early medieval society in England, including much about the peasantry." (14)

In later life William became very fat. In 1087 William was told that King Philip of France described him as looking like a pregnant woman. William was furious and on mounted an attack on the king's territory. On 15th August he captured Mantes and set fire to the town. Soon afterwards he fell from his horse and suffered internal injuries. Ordericus Vitalis said that as he was "very corpulent" he "fell sick from the excessive heat and his great fatigues". (15)

William was taken to the priory of St. Gervase. Close to death, he directed that Robert Curthose should succeed him in Normandy and William Rufus should become king of England. William said on his deathbed that "I tremble when I reflect on the grievous sins which burden my conscience, and now, about to be summoned before the awful tribunal of God, I know not what I ought to do. I was too fond of war. I was bred to arms from my childhood, and I am stained with the rivers of blood that I have shed." (16)


Podívejte se na video: Garant - Dobyvatelé part I - 2011 FULL ALBUM - 2 Vilém Dobyvatel (Září 2022).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos