Nový

Pontonový most přes Rýn, 1945

Pontonový most přes Rýn, 1945


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Pontonový most přes Rýn, 1945


Zde vidíme spojenecké kamiony překračující pontonový most přes Rýn, postavený po spojeneckém vzdušném přechodu v březnu 1945.


17. obrněný ženijní prapor

17. obrněný ženijní prapor jsou součástí 2. obrněné divize „Peklo na kolech“. Během druhé světové války byli aktivní v severoafrické kampani a v západní Evropě. 17. obrněný ženijní prapor byl založen 1. října 1933 jako součást armády USS. Nejprve volal 17. ženijní prapor (těžký ponton), motorizovaný. Dne 10. července 1940 byl přejmenován na 17. ženijní prapor (obrněný) a přidělen k 2. obrněné divizi. Jednotka se aktivovala a začala cvičit 15. července 1940 ve Fort Benning v Georgii. Znovu přejmenován na 8. ledna 1942 jako 17. obrněný ženijní prapor. Prapor nyní sídlí ve Fort Hood v Texasu. Motto praporu zní Dláždíme cestu. [1] Úkol 17 zahrnuje stavební a demoliční úkoly za bojových podmínek, jako je stavba a prolomení zákopů, pastí na tanky a další opevnění, stavba bunkrů, mostů a silnic. Spolu se stavbou ničení jsou nutné mosty a další fyzická práce na bojišti. Rovněž kladli nebo čistili nášlapné miny. 17. usnadňuje pohyb a podporu spřátelených sil a zároveň zpomaluje nepřátelské síly. [2]


Pontoon Bridges: The Great Crossings

Včera se Sarah Kay Bierle podívala na starodávné použití pontonových mostů a jeho pohledy na bitvu u Fredericksburgu v roce 1862. Zatímco řešila obtíže překlenutí řek, chtěl bych se podívat na druhou stranu mince: nejúspěšnější přejezdy řek za posledních 155 let.

Studenti občanské války jsou bezpochyby obeznámeni s pozemní kampaní z roku 1864 a jejím krvavými bitvami mezi federálními silami pod vedením USA Granta a Roberta E. Leeho a armády Severní Virginie#8217. Ale jeden aspekt je někdy přehlížen: Federální přechod řeky James trajektem a mostem mezi 13. a 17. červnem 1864. Do hnutí se zapojilo přes 100 000 mužů, 5 000 vozidel a 58 000 zvířat. Někteří se pohybovali parníkem a trajektem, zatímco dva sbory a podpůrné prvky sil Granta přešly přes 2200 stop pontonový most přes James, který je v tu chvíli přílivový. Tento přechod byl triumfem logistiky a most přes James je nejdelším pontonovým mostem ve vojenské historii.

Toto poslední prohlášení může na někoho působit jako chybné – britský most přes Barmu ’s Řeka Chindwin v prosinci 1944 je často označována za nejdelší ve vojenské historii. Ale že Bailey Bridge činil pouze 1600 stop včetně přístupů, byl to nejdelší most Bailey Bridge, který byl do té doby postaven, a byl tak hlášen v tisku.

Ale ani Chindwinův most nebyl nejdelším mostem Bailey Bridge v historii. Tato pocta náleží 1800 metrů dlouhému přechodu Rýna postaveného kanadskými a americkými inženýry v březnu 1945.

Čestné uznání musí dostat čtrnáctá armáda sira Williama Slima a č. 8217 s přechodem řeky Barmy a řeky Irrawaddy v únoru až březnu 1945. Příliš hluboké a rychlé na přemostění a šířky od 1,5 do 3,2 mil používaly britské a indické jednotky provoz trajektů a přepravit se přes ně a tlačit směrem k Mandalay.

Tyto srovnávací případy z druhé světové války slouží pouze ke zdůraznění federálního úspěchu roku 1864 a#8211 jako nedostatečně ohlašovaného okamžiku ve vojenské historii.


PŘECHOD RÝNEM - JARO 1945

Můj tchán napsal tento účet a dva další (také v archivu) o různých událostech, před několika lety, aby pomohl jednomu z jeho vnoučat, který tehdy pracoval na projektu školní historie. Můj tchán sloužil v severní Africe, na Sicílii a v jižní Itálii a podílel se na plánování a realizaci Rýnského přechodu. Zemřel v roce 1996 ve věku 88 let.

Toto je jeho neupravený účet, napsaný z jeho ručně psaného rukopisu:

Začátkem roku 1945 jsem navštívil Ostende a Brusel a také jsem viděl (z naší okupované strany) úsek řeky, který jsme pravděpodobně použili pro britský sektor. Námořnictvo mělo zásobovat různé specializované strany-obranu výložníků, riggery, mariňáky atd. A pět stran z mé pobočky, které pokládaly podvodní detektory proti proudu od každého z pontonových mostů, když byly úspěšně umístěny přes Rýn, což když v záplavě mohl být více než tisíc stop široký. Americká 9. armáda měla použít dva z našich R.N. strany, a britská 2. armáda také dvě, přičemž jedna směřovala do oblasti 1. kanadské armády. Vzal jsem špatný pohled na to, že naše strany dostaly kódové označení „Garderias“ (byl jsem ředitelem „Garderia 1“), jako katastrofální operaci Arnhemu, která byla několik měsíců předtím s kódovým názvem Operace Market Garden.

Do vesnic Ginderich a Buderich jsme dorazili zhruba v polovině března, když jsme prošli Hochwaldským lesem nedaleko holandských hranic. Vesnice už byly docela dobře vyprázdněné, ale zatímco jsme byli v lese, div se, že to byla píseň ptáků - kosi, drozdi a vrčení dřevěných holubů, aniž by si všímali lidí a jejich hloupých válek. Měl jsem řidiče, který byl z Liverpoolu, nedlouho zavolal, minuli jsme starou dámu, plazící se po krajnici a ustupující pryč od Rýna. Nevypadala ani napravo, ani nalevo, celá v černé vdově a s typickou německou smečkou na zádech. Můj řidič najednou ztichl: „Byla by ta stařena Němka, pane?“ řekl. "Ano, Parkere," řekl jsem. Znovu mlčel a pak vybuchl těmito slovy - „Pane, nezdá se to správně, že ano“. Skutečně ne, ale už se toho nedalo dělat ani říkat.

Utábořili jsme se s armádní jednotkou v sadu patřícím k malé farmě, jedné z mnoha tečkovaných podél břehu řeky. Viditelnost byla snížena rozsáhlou kouřovou clonou, ale ohromné ​​bombardování začalo kolem šesté hodiny večerní 23. března. To vše nám samozřejmě přešlo přes hlavu a dobře jsme se najedli s našimi armádními hostiteli. Armádní personál však byl v hluku střelby mnohem zkušenější než my a cítili jsme se méně pohodlně než dosud, když jeden z armádních důstojníků poznamenal: „Podle zvuku se jich vrací několik!“ Asi ve 22 hodin přeletěla síla cestovatelů RAF směrem k Weselu (který byl na opačném břehu řeky) a během několika minut byla celá oblast osvětlena obrovskými světlicemi. Dalekohledem jsem nyní viděl v dálce Wesela, silniční a železniční mosty se už zřítily do řeky poté, co je vyhodili do vzduchu Němci, kteří se soustředili v lesích za Weselem samotným. Poté, co bombardéry vstoupily do Pathfinders, zem se otřásala jako při zemětřesení (a my jsme byli na druhé straně řeky!) A zdálo se nemožné, aby někdo mohl žít na druhé straně, která se zdála být jen mořem oheň. Přesto několik „hořících cibulí“ (německých ack-ack) vystoupalo a za úsvitu už byla britská komanda přes moji družinu obsazená potopenou bárkou, která trčela z naší banky jako molo na straně moře, a začali jsme montovat pod -vodní výstroj. Po proudu byl pontonový most v plném proudu, i když jsme to nemohli vidět, ale mohli jsme vidět skupiny komand, které se plazily po protějším břehu a využívaly každý kousek úkrytu, protože byly pod přerušovanou palbou z kulometu z Německá skupina ukrytá v hromadách cihel, ocelových nosníků a sutí, které představovaly to, co zbylo z břehových konců dvou zbořených mostů. Tato kulometná party to vydržela po většinu dopoledne a v pravidelných intervalech se vzdalovala, až se nad hlavou vznášela letadla určující dělostřelectvo armády a zaměřovala cíle dělostřelectva, aby je vyhladila palbou ze střely. Brzy byla armáda napříč, Němci bojovali se statečnou akcí zadní stráže, s mnoha tanky „Tiger“ ponechanými v zatáčkách na silnicích a částečně uzemněnými, působícími jako pevnosti k pokrytí ústupu, samozřejmě sebevražedná práce pro střelce v imobilizované tanky.

Mezitím jsme museli dělat jen rutinní věci. Dalo se předpokládat, že jakmile budou mosty napříč, Němci vrhnou plovoucí miny, trpasličí „Zeehund“ dvě mužské ponorky a případně tým plavců bez trhlin, aby mosty sabotovali, což byl manévr, který zkusili proti mostu Nymegen v roce 1944. Všichni to bylo možné vyzkoušet, protože Němci měli stále přístup k hornímu toku řeky. Ve skutečnosti žádná z těchto myšlenek nebyla uvedena do praxe, a přestože jsme měli spoustu alarmů, většina z nich zahrnovala povrchové předměty, které byly buď zachyceny ve výložnících, nebo vyhozeny do vzduchu, když byly viděny v paprscích světlometů v noci nebo za bílého dne. Při dodržování rutinních povinností jsme si stále více uvědomovali „život“ na vesnici. Nejprve jsem uspořádal pohřební večírek, abychom mohli vyčistit oblast kolem dvou usedlostí (ve kterých jsme žili) od všech mrtvých ovcí a dobytka. Vesničanům se brzy umožnilo vrátit se do svých domovů, mnoho poškozených, někteří vyplenili a někteří stále obsadili spojenecký personál. Okamžitě byla zřejmá povaha Němců, většinou starších mužů, žen a dětí, okamžitě jim bylo těžké sbírat uvolněné břidlice, navíjet telefonní dráty, čistit příkopy a žumpy a třídit zbývající obsah svých domovů, děti stejně těžká denní práce jako dospělí. V provozu byl rozkaz „Ne-bratrství“, ale to nezastavilo a ani nemohlo zastavit všechny, kteří spolupracovali na tom, aby se vesnice dostala zpět do nějakého normálu. V tom nám hodně pomohl německý učitel, který působil jako neoficiální tlumočník, protože jsme byli docela odříznuti od armády, jakmile postoupili za samotný Rýn. Ve vesnickém životě byly malé epizody, každá příběh sám o sobě - ​​dokud 8. května válka oficiálně neskončila a my jsme se o několik dní později vrátili do Anglie.

© Autorské právo na obsah přidaný do tohoto archivu náleží autorovi. Zjistěte, jak to můžete použít.


Tyto lodní jednotky pomohly spojencům překročit Rýn a porazit Hitlera

Přestože bojovým jednotkám se obvykle dostává veškeré pozornosti, přejezdy americké armády přes řeku Rýn v březnu 1945 by nebyly možné bez hrdinského úsilí neohrožených lodníků amerického námořnictva a pobřežní stráže.

Proč bylo prosincové datum spuštění posunuto zpět

15. listopadu 1944 dosáhla lodní jednotka Toul a připravila se na plánovaný prosincový přechod řeky Rýn. Posádky lodi zahájily intenzivní výcvik, který probíhal ve dne v noci za nepříjemných povětrnostních podmínek (chladno s nepřetržitým deštěm, plískanicemi a mlhou). Moselle byla nedávno ve fázi povodní, což způsobilo určité problémy, ale jinak nepředstavovalo žádnou skutečnou výzvu, protože její normální šířka stěží odpovídala tomu, co bylo možné na Rýnu potkat.

Kromě opakujícího se výcviku prováděla lodní jednotka mnoho a různorodých experimentů při nakládání a přepravě. Členové jednotky zkoušeli různé techniky nakládání a zajišťování každého typu zbraňového systému, který by se hodil do LCVP. Pro účely evakuace zraněných byla vyvinuta souprava, která umožňuje přepravu steliva 14 zraněných. Byly experimentovány různé techniky pro přepravu různých typů malých kolových vozidel a bylo například zjištěno, že devět a půl tunový buldozer se sotva vejde do trupu LCVP. Veškerá práce však byla provedena s LCVP, protože LCM by nebyly k dispozici pro předpokládaný prosincový přejezd.

10. prosince se Leide a jeho klíčový personál zúčastnili brífingového útoku na velitelství třetí armády v Nancy ve Francii. Armáda právě zahájila přechod řeky Saar v Německu s plánem proniknout do německé západní zdi a postupovat po řece Rýn.

Naděje byly velké, ale ukázalo se, že byly předčasné, protože 16. prosince zahájila německá armáda ofenzivu v Ardenách. Výcvik na lodi byl zaměřen na nácvik demolice plavidel termitovými granáty, pokud ofenzíva dosáhla umístění lodí.

Wenkerovy lodě v Andenne na řece Meuse v Belgii byly nejvíce ohroženy, protože byly v cestě německému tahu směrem k Antverpám. Těm z Leide a Patricka, kteří se nacházeli mimo zamýšlenou dráhu německé zálohy, nehrozilo tak skoro nebezpečí, že by byli překročeni, ale pro každý případ byly provedeny přípravy na zničení.

Jak německý útok pokulhával, dorazilo na kontinent 45 LCM pro přepravu těžších vozidel a vybavení přes řeku Rýn. S loděmi přišel další personál, který pro Třetí armádu zahrnoval odloučení Seabees (členů námořního stavebního praporu), kteří měli instruovat armádní inženýry při montáži pontonů lehkého dosahu. Lodní jednotka Leide se rozrostla o 250 řadových vojáků a 18 důstojníků. Ostatní lodní jednotky dostaly podobné zvýšení síly.

S omezením takzvaného Bulge a ústupem německé armády zpět do Německa se blížil čas pro útočný přechod řeky Rýn. 7. března se prvky 9. obrněné divize americké armády zmocnily železničního mostu Ludendorff přes Rýn v Remagenu. Wenkerova úkolová jednotka v sektoru první armády byla první, kdo viděl akci.

Začátek bitvy u Remagenu

Výcvik v lodních operacích a pozemním pohybu se osvědčil, když v noci 7. března 1945 dostal Wenker narychlo telefonát, který ho informoval, že americká 9. obrněná divize zajala neporušený most v Remagenu na Rýně. Bylo to zjevení, protože Němci vyhodili všechny ostatní mosty za sebou, když utíkali dál na východ. Wenkerovi bylo nařízeno, aby co nejdříve přesunul své lodě na místo přechodu. Bitva o Remagen nyní probíhala.

Když Wenker naložil své LCVP a LCM do kombinací tahače a přívěsu, přesunul svůj člun 1 přes úzké a přetížené silnice. Kdekoli to bylo možné, vyhýbali se úzkým místům, museli jeho monstrum konkurovat jednotkám vojsk, zbrojním formacím a zásobám silničního prostoru. Oficiální zprávy popsaly cestu jako „noční můru“. Ale 11. března jeho námořníci a pobřežní strážci vypustili prvních 10 svých lodí do Rýna ve městě Bad Neuenahr na břehu řeky.

Nyní fungují pod kontrolou III. Sboru první armády a první lodě byly přiděleny na pomoc 552. ženijnímu bojovému praporu při stavbě těžkého pontonového mostu přes Rýn v Quipu. Intenzivní přípravné školení se začalo vyplácet.

V prvním týdnu bitvy u Remagenu, zatímco Ludendorffův most byl stále schopný podporovat vojska a těžkou techniku, lodě nepřetržitě pracovaly, často pod palbou, při stavbě dalších šesti mostů a jejich ochraně před nepřátelskými sebevražednými plavci. Dělali zemanskou práci při podpoře inženýrů v jejich schopnosti operovat v rychlém proudu řeky Rýn, který napadal vodní vybavení armády.

Do 15. března bylo v akci všech 24 LCVP, které operovaly na 35 mil vpředu. Když se oslabený železniční most v Remagenu konečně zhroutil, jednotka se obrátila k přepravě vojsk 1., 2. a 69. pěší divize přes řeku a přivedla zpět několik stovek zraněných. Do 27. března bylo na východní stranu Rýna přepraveno 14 000 vojáků a 400 vozidel.

Pattonova třetí armáda uháněla k řece Rýn na několika místech, než se začala křižovat brzy 22. března. Ve všech čtyřech bodech jednotky třetí armády provedly čtyři útoky přes řeku. První, 22. března, byla 5. pěší divizí v Niersteinu, kousek od Oppenheimu, a těsně následovala 90. pěší divize.

Druhý útočný přechod provedla 87. pěší divize, po řece v Boppardu, ráno 24. března, po níž následovala další noc v St. Goar několik mil po proudu od Boppardu. Poslední přejezd byl z města Mainz na soutoku Rýna a Hlavní řeky 28. března 80. pěší divizí. Všechna vylodění byla podporována úkolovou jednotkou Leide pomocí LCVP a LCM.

Přestože výcvik u 1134. skupiny bojových inženýrů armády probíhal dobře, Leide zjistil, že armádní jednotky na různých místech jsou vágní v otázce, jak a kdy zaměstnat lodě, pokud jde o skutečné provádění křížových misí.

Leide se musel několikrát prosadit, aby jednotky armády vůbec uvažovaly o využití prvků námořnictva. Jak statistiky odhalily, netrvalo dlouho a lodě prokázaly svoji hodnotu. Výsledkem byl po přejezdech důrazný pochvalný dopis od Pattona.

Patton závodí s Montgomerym

Jakmile se Patton rozhodl porazit svého rivala, britského polního maršála Bernarda Montgomeryho, přes Rýn, události rychle ubíhaly. 21. března se Leide a jeho výkonný důstojník chystali koordinovat přejezd ve městě Worrstadt asi 20 mil od Oppenheimu, když jim velitelství armády sdělilo, že čas seskoku byl stanoven na ten večer ve 22 hodin. Leide neměla ani příležitost provést průzkum možných odpalovacích míst, což komplikovalo kam podél řeky přinést čluny pro vstup do vody.

Jak to bylo, LCVP, které opustily Toul dříve, dorazily na svých přívěsech v 9:30, aby zjistily, že 11. pěší pluk měl provést počáteční útok na armádní ženijní plavidlo. Námořníci shledali bojové jednotky nejisté, jak používat LCVP, a nemohly se nejprve rozhodnout, kolik jich chce Leide nasadit. Z vlastní iniciativy se Leide rozhodl vyložit své lodě pomocí jeřábů Tournau z armádních vozidel a vypustit je do vody v Niersteinu.

V pět hodin ráno 22. března měl Leide své čluny ve vodě a plnil různé úkoly. Rýn v Niersteinu byl v té době přibližně 800 stop široký, s pomalým proudem asi dvě a půl míle za hodinu, s odhadovanou hloubkou 10 stop. Podmínky tam upřednostňovaly použití LCVP, z nichž tři začaly pomáhat armádním inženýrům stavět mosty a pokládat výložníky a sítě.

Poté, co armáda rozmístila způsob nasazení lodí při transportu vojsk, aktivita se rychle zrychlila. Za 48 hodin přepravili LCVP přes řeku více než 15 000 vojáků. Člunům se podařilo převézt vojáky přes řeku a přivézt zpět německé válečné zajatce a oběti během doby obratu na cestu od šesti do osmi minut. Celá tato práce byla prováděna pod sporadickou německou dělostřeleckou a ruční palnou zbraní a příležitostným leteckým útokem, ale námořnictvo neutrpělo žádné ztráty.

Další útočný přechod byl proveden v sektoru VIII. Sboru v Boppardu s 87. pěší divizí, kterého se účastnilo šest LCVP z Oppenheimu. Leide chtěl 26. března vypustit čluny během ranní tmy, aby je ochránil před německou dělostřeleckou palbou, ale byl zrušen a přejezd začal za denního světla, naštěstí bez ztráty lodí nebo personálu. Vyloďovací plavidlo, každé s 36 muži, provedlo každou hodinu devět zpátečních letů, což vedlo k přepravě 5 000 mužů a 400 vozidel.

Odpoledne 26. března bylo šest LCVP opět v akci s přechodem 89. pěší divize v Oberweselu. Počáteční tranzit byl proveden v nechráněných DUKW (armádní obojživelné nákladní vozy) a ukázal se jako velmi nákladný při ztrátách pěšáků. Divize, která nedokázala vytvořit předmostí, se obrátila k námořnictvu a tentokrát spolu s LCM převzala operaci. Během 48 hodin byl celý 89. - se všemi svými vozidly a vybavením - přenesen přes Rýn, aniž by utrpěl ztráty. Námořnictvo se vyjádřilo, ale za vysokou cenu pro pěšáky, kteří byli v prvních vlnách.


Pontonový most přes Rýn, 1945 - Historie

Bylo to během tohoto týdne, koncem března 1945, kdy americká třetí armáda pod velením generála Pattona zahájila svou slavnou přemosťovací a křížovou operaci Rýna. Po dokončení bitvy v Ardenách se Patton a jeho armáda obrátili na jih a východ a útočili směrem k Rýnu. Bez štěstí 9. obrněné divize, dále na sever, které dokázaly zachytit jediný neporušený most přes Rýn v Remagenu, čelila Pattonova třetí armáda potřebě přemostit širokou řeku vlastními prostředky. Na Rýnu vedlo do Německa celkem 22 silničních a 25 železničních mostů, ale s výjimkou mostu Remagen byly všechny zničeny.

Ve zvláštním rozkazu svým mužům Patton uvedl, že od konce ledna do konce března „převzali jste území o rozloze 6 400 čtverečních mil, zmocnili jste se více než 3 000 měst, měst a vesnic včetně Trier, Koblenz, Bingen, Worms, Mainz, Kaiserslautern, a Ludwigshafen. Zajali jste více než 140 000 vojáků, dalších 100 000 jste zabili nebo zranili a eliminovali jste německou 1. a 7. armádu. Pomocí rychlosti a drzosti na zemi s podporou bezprecedentních stíhacích bombardérů ve vzduchu jste udrželi neúprosné kolo- hodinový útok na nepřítele. Váš útok na Rýn v noci na 2200 vám zajistí ještě větší slávu. “ (After Action Report, Third U.S. Army, page 313)

První jednotkou, která překročila, byla 5. pěší divize, která pomocí útočných vorů překročila zuřící Rýn v Oppenheimu (západně od Darmstadtu a jižně od Mainzu) v časných ranních hodinách 23. března. 150. ženijní bojový prapor (ECB) nafoukl plováky protože most v zadní oblasti je přesunul kamiony k řece a za úsvitu je shromáždil do vorů. V roce 1880 toho večera provozoval chodníkový most třídy 40 M-2. Následující den byl ve stejné oblasti dokončen druhý most 2424 třídy 2480 stop. Později byl upgradován na most třídy M-40. Bez výhody leteckého bombardování nebo přípravy dělostřelectva jednotky rychle přistály a za méně než 24 hodin založily předmostí široké sedm mil a hluboké šest mil. Křížilo se několik obojživelných tanků 748. tankového praporu s muži 5. ID.

Když nastalo denní světlo, Luftwaffe zaútočila na enklávu 154 letadly ve snaze uvolnit oporu na východním břehu. Účinné protiletadlové palby svrhly 18 útočících letadel a dalších 15 zničily.

Do 27. března překročilo tři divize s podpůrnými jednotkami a zásobami tři mosty postavené v Oppenheimu. Celá 6. obrněná divize přešla za méně než 17 hodin. V období od 24. do 31. března přes tyto mosty prošlo celkem 60 000 vozidel. Po konsolidaci na východním břehu pokračovala Třetí armáda v jízdě na východ, 25. března dobyla Darmstadt a následující den dorazila do Frankfurtu.

Třetí armáda, která pracovala jako dobře sehraná jednotka, se spoléhala na vycvičené veterány, oddané vedení a vynikající pracovní vztahy s taktickým leteckým velitelstvím XIX, logistickým vlakem, který rychle přesunul všechny třídy zásob a výměnu personálu na frontu.

THRU: Velící generál, XII. Sbor, APO 312, americká armáda.

TO: Velící důstojník, 1135. skupina engr (c), APO 403, americká armáda.

1. Vaše velení podporovalo 5. pěší divizi po celou epickou dobu boje. Dne 22. března 1945 divize pověřila úkolem zahájit první útočný přechod řeky Rýn v této válce.

2. Během toho nezapomenutelného přechodu přes řeku předvedli vaši důstojníci a muži mnoho vynikajících výkonů. V první vlně útočných člunů se přes Rýn vydaly prvky 1135. ženijní skupiny, která zametla vzdálené pobřeží a klíčovou silniční síť pro miny a na vzdáleném pobřeží vybrala a připravila místa pro přistání plavidel. Vaši muži nadále provozovali útočné čluny a podnikli mnoho výletů pod sporadickou, ale přesnou nepřátelskou dělostřeleckou palbou. V rekordním čase postavili dva mosty mimořádné délky přes Rýn. Čtyři trajekty, které zkonstruovali, nezměrně pomohly při počátečním křížení torpédoborců, tanků a ekologických vozidel útočících jednotek během nejkritičtější fáze. Přímým důsledkem vašich vynikajících úspěchů bylo překročení obrovského počtu vojáků a vybavení přes řeku Rýn v pozoruhodně krátké době.

3. Vzhledem k dobrému duchu týmové práce, vynikajícímu plánování a rozsáhlým technickým znalostem vašich důstojníků a mužů byla tato operace úspěšná. Celá služba vykonávaná vaším velením a podporovaná 5. pěší divizí odráží nejvyšší stupeň výcviku, dovednosti, vynalézavosti a nejvyšší standard Sboru inženýrů a vojenské služby jako takové.

TO: Velící důstojník, 1135th Engr (C) Group, APO 403, americká armáda.

TO: Velící důstojník, 150. Engr. (C) Bn., APO 403, americká armáda.

1. Je mi potěšením předat tento velmi poctivý hold 1135 Engineer Combat Group vám, kteří jste sehráli tak důležitou roli v jeho úspěchu.

2. Od převzetí velení ženijní bojové skupiny 1135 dne 4. března 1945 bylo mi potěšením získat nejvyšší typ spolupráce od vás a důstojníků a mužů vašeho velení. Tato spolupráce proběhla nanejvýš ukázkovým způsobem nejen při přechodu Rýna, ale také při přechodu řek Mosely a Hlavní řeky. Chtěl bych přidat svou pochvalu a také své uznání za skvělou práci, kterou jste na těchto přejezdech odvedli. Váš velkolepý výkon při prvním útočném přechodu Rýna a také při přechodu řek Mosely a Hlavní řeky bude zapsán do historie jako hlavní příspěvek k úspěchu armády Spojených států.


Pontonový most přes Rýn, 1945 - Historie

První světová válka
Západní fronta
Trench Warfare: 1914-1916

Spojenecká ofenzíva: 1916

Spojenecké útoky: 1917

Německá ofenzíva: 1918

Advance to Victory: 1918

Rýn byla bitevní pocta udělena jednotkám účastnícím se útočného přechodu řeky Rýn (operace PLUNDER), související letecké akce (operace VARSITY) a bezprostředně následných operací na odvrácené straně Rýna během závěrečné fáze severu -Kampaň v západní Evropě ve druhé světové válce.

Řeka Rýn byla tradičně hlavní překážkou armád působících ve střední Evropě a římská armáda ve starověku považovala řeku za účinnou hranici mezi jejich civilizací a germánskými kmeny „barbarů“. „V moderní době se Rýn stal oporou mezi Francií a německých státech, píseň „The Watch on the Rine“ pocházející z poloviny 18. století symbolizující její důležitost v tomto kontextu. Operace MARKET-GARDEN v září 1944 byla pokusem spojenců rychle se uchytit nad řekou v naději, že urychlí konec války.

Navzdory optimistické vojenské situaci zůstaly zásadní neshody ohledně velké strategie. Sloučení náčelníci štábů se setkali na Maltě na konci ledna 1945, aby se připravili na případné setkání amerických a britských vůdců se sovětskými vůdci na Jaltě. Opět došlo k neshodě, jak postupovat přes Rýn, zda zůstat v kurzu se strategií „široká fronta“ používanou na kontinentu, nebo povolit „uvalení tahu“ (Dalším bodem projednávaným na Maltě byla potřeba posílit západní fronta na úkor sil v Itálii, diskuse vedoucí k přesunu 1. kanadského sboru z Itálie.) Nejvyšší velitel spojeneckých expedičních sil generál Eisenhower představil předběžný plán, ve kterém byla přes Rýn zadržena dvě předmostí, jeden severně od Porúří poblíž Emmerich-Wesel a druhý poblíž Mainz-Karlsruhe.

(Generál Eisenhower) si uvědomil, že těžký útok na severu nabídl nejrychlejší způsob, jak eliminovat porúří a dosáhnout nejpříznivějšího terénu pro mobilní operace. Vhodná místa v sektoru Emmerich Wesel však byla omezena na 20mílové průčelí, na kterém mohly být původně použity pouze tři divize, takže útok spojenců byl náchylný k rychlé německé koncentraci. Na druhé straně mezi Mainzem a Karlsruhe existovala místa pro nejméně pět útočných divizí s menším nebezpečím účinné opozice. Eisenhower zde proto plánoval sekundární přejezd. Britská námitka proti těmto návrhům, kterou uvedl polní maršál Sir Alan Brooke, byla založena hlavně na strachu z rozptýlení. Stejně jako ve sporu předloni o invazi do jižní Francie, Britové tvrdili o větší koncentraci úsilí, zatímco Američané naléhali na výhody rozsáhlé diverzní operace. Konkrétně britští náčelníci štábů cítili, že na dvě hlavní operace přes Rýn není dostatečná síla. Podle jejich názoru výhody soustředění spojeneckého úsilí v severním sektoru - v blízkosti antverpské základny a v lepší pozici pro hrozbu Porúří - převažují nad veškerými výhodami, které lze očekávat od útoku na jihu, pokud nebyl zjevně vedlejší hlavní tah. Brooke a jeho kolegové byli také znepokojeni evidentním záměrem nejvyššího velitele uzavřít se po celé délce k Rýnu, než postoupili do Německa. Cítili, že by to mohlo mít za následek zbytečné zdržení.

V pozadí strategického problému byla další komplikace pokračující kontroverze ohledně potřeby velitele všech pozemních operací spojenců, pod vrchním velitelem, s pravomocemi podobnými těm, které vykonával Montgomery během bitvy o Normandii. Britové byli stále přesvědčeni, že takový velitel je nezbytný, Američané stále tento návrh odmítli, a když pan Churchill navrhl, jak to v poslední době udělal, že polní maršál Alexander by měl jako zástupce nejvyššího velitele nahradit leteckého náčelníka maršála Teddera, viděli v r. toto je pravděpodobně oprávněně pokus dosáhnout požadované změny. Polní maršál Montgomery tento návrh mimochodem nepodpořil. Po vleklé diskusi se kombinovaní náčelníci štábů problému zbavili tak, že poněkud pozměnili návrh operačního plánu generála Eisenhowera. Změny byly nepatrné, ale jejich přijetím generál Eisenhower poskytl ujištění, která měla uspokojit Brity. 1

Eisenhower byl přesvědčen, že přechody Rýna na severu mohou být zadrženy s minimálním zpožděním, a vyjádřil přání, aby takové operace byly zahájeny, aniž by se síly táhly k řece podél její délky.

Na konferenci v Jaltě (4. – 10. Února 1945) prezident Roosevelt, předseda vlády Churchill a maršál Stalin a jejich poradci diskutovali o způsobech a prostředcích zvýšení koordinace mezi třemi hlavními spojenci. Američané a Britové představili plán na překročení Rýna a Sověti souhlasili, že se pokusí podniknout kroky, pokud je to možné, aby pomohly operacím na západě, přestože tyto operace by pravděpodobně proběhly mezi obdobími určenými pro sovětské zimní a letní útoky.

Úkol překročit Rýn byl dán britské 2. armádě. Sídlo generálporučíka Milese Dempseyho problém studovalo ještě před zahájením operace VERITABLE, čištění Rýnska 1. kanadskou a americkou 9. armádou západně od řeky. This detailed study was code-named Operation PLUNDER.Rheinberg, Xanten, Rees and Emmerich were examined as possible crossing sites. Emmerich was considered especially risky owing to the high ground to the north-west which afforded observation and firing positions at Hoch Elten as well as the wide flood plains and poor approaches to the river. Emmerich and the Hoch Elten high ground would nonetheless need to be taken, if not by amphibious attack, than from an attack from the landward side. The PLUNDER plans included alternate deployments, of either two British corps, attacking with one division each, or a single corps attacking on a two-division front. The target date for PLUNDER was not set until mid-February, as 31 March 1945. Emphasis was placed on taking Wesel, a communications centre, and Emmerich, an industrial site, early in the operation. Responsibility for Rheinberg was given to the U.S. 9th Army, with the British 2nd Army controlling crossings at Xanten and Rees. The proposed assault at Emmerich was to be carried out as a raid by 1st Canadian Army simultaneous to the main Rhine crossing, as a diversion, only. if opposition is judged to be light and if equipment for it can be made available without prejudice to the main crossings further south. The Canadians were asked to explore the feasibility of crossing the lower reaches of the Lower Rhine, to assist in clearing a path to Emmerich.

In early March, the target date was advanced to 24 March, and on 9 March army commanders were briefed by Field Marshal Montgomery, Commander-in-Chief of 21st Army Group, who outlined PLUNDER. The assault was to go across between Rheinberg and Rees with the 9th Army on the right and the 2nd to their left. Wesel would be taken first, and the lodgement expanded north, so the river could be bridged at Emmerich. The 1st Canadian Army would join the bridgehead in the second phase, permitting 21st Army Goup to develop operations in any direction ordered by Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force (SHAEF).

To that end, the 1st Canadian Army received only limited tasks for the first phase of PLUNDER, namely holding the line of the Rhine and the Meuse from Emmerich west to the sea, and ensuring security of the bridgehead over the Waal at Nijmegen. Security at Antwerp, the vital port for which the Battle of the Scheldt had been fought to open the seaways into, was also considered of vital importance.

In the second phase, the Canadians were ordered to attack the German defences along the Ijssel River from the rear (east), take Deventer and Zutphen, cross the Ijssel and capture Apeldoorn and the intervening high ground before Arnhem, bridge the Lower Rhine at Arnhem and open communications and supply routes on a path Nijmegen-Arnhem towards the north-east to support further operations. The 2nd Canadian Corps was tasked with the first of these tasks, with 1st Canadian Corps ordered to secure a bridgehead over the Lower Rhine and the capture of Arnhem.

The 9th Canadian Infantry Brigade was to be the first Canadian formation across the river, and came under control of the 51st (Highland) Division prior to the assault crossing. The 3rd Canadian Infantry Division came under operational control of the 30th British Corps and the 2nd Canadian Corps passed under operational control of the 2nd British Army on 20 March 1945.

The Second Army was to cross the Rhine between Wesel and the western outskirts of Rees with the 12th Corps on the right and the 30th on the left. General Horrocks' (30th) Corps was to capture Rees and Haldern, and establish a lodgement deep enough to permit bridges to be built. This assault was to be carried out by the Highland Division on a two brigade front, the 9th Canadian Brigade having a "follow-up" role immediately behind the 154th Brigade on the left.

The Canadians' task would be to thrust towards Emmerich, securing control of the area Vrasselt Praest Dornick, as a preliminary to further operations by the 3rd Canadian Division directed against Emmerich. Alternatively, the Canadian brigade might be required to capture Millingen. The Army plan included vital missions for specialized troops. The 1st Commando Brigade was to assault Wesel immediately after heavy bombing by the R.A.F. Airborne forces were given their third important task of the campaign: under the code name "Varsity", the 18th United States Airborne Corps (comprising the 6th British and 17th U.S. Airborne Divisions) would drop on important ground east of the Rhine, help to disrupt the defence of the Wesel sector and assist General Dempsey's operations in the bridgehead. The 6th Airborne Division, which still included the 1st Canadian Parachute Battalion as part of the 3rd Parachute Brigade, was to capture the village of Hamminkeln, the high ground at Schneppenberg in the north-west corner of Diersfordt Wood and bridges over the Issel River nearby. This time the airborne attack was to follow, instead of preceding, the assault by ground forces. Moreover, profiting by the experience at Arnhem, the commanders decided to land smaller tactical groups on or near the objectives (rather than attempt massed landings at a distance) and to land formations complete in one operation. Looking to the possibility of bad weather interfering with "Varsity", some consideration was given to alternative plans by which the airborne troops would be dropped farther east if it should be decided to proceed with the first assault without them. 2

PLUNDER was to be a meticulous set-piece, consistent with the other major operations conducted by 21st Army Group in Northwest Europe. Allied aircraft had been conducting a program of interdiction raids to isolate the Ruhr, Germany's industrial heartland, from the rest of Germany for a long period before the amphibious landing. Heavy attacks against communication and transportation centres were continued in the first three weeks of March, and immediately before PLUNDER commenced, airfields, anti-aircraft sites and gun positions were heavily targeted by air forces. The British 2nd Army estimated some 3,411 guns of all types participated in the opening bombardment (including anti-tank guns, anti-aircraft guns and rocket projectors) and included divisional artilleries from Guards Armoured, 11th Armoured, 3rd British, 3rd Canadian, 43rd (Wessex) and 51st (Highland) Divisions, as well as three AGRAs (Army Group Royal Artillery). The fire plan included counter-battery preparation, counter-mortar tasks, preliminary bombardment (to which the guns of 4th Canadian (Armoured) Division also contributed), harassing fire and smokescreen during the crossing itself. A diversionary fire plan was executed by 2nd Canadian Corps guns not otherwise allocated.

By way of comparison, Montgomery used 980 guns at El Alamein 1060 of all kinds supported the Eighth Army in the Liri Valley and 1034 (excluding anti-tank and certain anti-aircraft guns) fired in "Veritable". The Ninth U.S. Army history states that 2070 guns supported that Army in "Plunder" apparently this included tank, anti-tank and anti-aircraft guns. The 21st Army Group calculated that Ninth Army's assaulting corps was supported by 624 guns of 25-pounder or larger size. 3

German resources had been severely depleted during the Rhineland fighting, and reserves of personnel and equipment had been exhausted. There had been time in the opening weeks of March, however, between the end of the fighting in the Rhineland and the onset of PLUNDER to organize defences east of the river.

The east bank of the Rhine from Emmerich to Krefeld was the responsibility of the 1st Parachute Army. Opposite 21st Army Group between Emmerich and a point opposite Xanten was the 2nd Parachute Corps, with the 86th Corps to its left covering Wesel. The 47th Panzer Corps was in Army Group "H" reserve to the northeast of Wesel, headquartered at Silvolde, with the 15th Panzergrenadier Division and 116th Panzer Division under command. Neither formation was up to full strength. Reinforcements were "untrained", ammunition was "desperately short" and "troops and commanders alike lacked confidence." The entire corps may have numbered just over 12,000 men, less than the full authorized strength of a single parachute division. Moreover, the 47th Panzer Corps, by one estimation quoted in the Canadian Army's official history, mustered only 35 tanks between its two constituent divisions. The corps commander estimated 80 field and medium guns in his artillery arsenal and 12 self-propelled guns, though 60 8.8cm dual-purpose anti-aircraft guns were available.

Morale was low, not aided by an early refusal by Hitler personally to permit the construction of defences on the east bank of the river. When defences were finally permitted, they consisted only of a narrow band of rifle and machine-gun trenches near the water's edge at probable crossing sites, and defence in depth was not achieved. German commanders also disagreed on where these probably crossing sites would be.

The Crossing of the Rhine: The Assault

The 21st Army Group's Rhine Crossing was to be the main Allied effort, but in actual matter of fact, despite best German efforts, PLUNDER was not the first crossing. Through a series of accidents, the 1st U.S. Army managed to secure an intact bridge at Remagen, near Bonn, on March 7th when attempts to demolish it failed. Farther south, the 3d U.S. Army made a quiet crossing a day in advance of PLUNDER, sneaking assault troops over under cover of darkness. The Remagen bridgehead continued to serve as a diversion, drawing German reserves away from the main crossing site at Wesel-Rees.

The British assault began at 21:00hrs on 23 March following heavy aerial and artillery bombardment marked by massive ammunition expenditure. Enemy artillery activity was sporadic and retaliatory fire from the feared Hoch Elten high feature was "practically negligible" and described as "light harassing fire." The river, 500 yards wide and with a swift current, was crossed in darkness by a variety of vehicles. Duplex Drive (DD) tanks, of the kind that had proved so useful on the Normandy invasion beaches, were utilized, as was a carefully orchestrated "Bank Group" organization to keep crossings moving by priority and congestion to a minimum. Naval Force "U" of the Royal Navy, organized into three squadrons, each of a flotilla of LCM and a flotilla of LCVP, participated, the landing craft being transported overland via Antwerp and Nijmegen. Initially planned for use as ferries, other vehicles were used with such success they were used for patrolling and erecting bridges instead, the LCMs also later being used in the capture of Arnhem.

The assault phase went quickly, and just six minutes after the 51st (Highland) Division launched its assault to the west of Rees, the leading wave was ashore east of the Rhine. Opposition only stiffened when British troops approached Speldrop, a mile and a half inland. Rees was outflanked and the 30th Corps rapidly expanded its bridgehead, having lost 3 supporting tanks of The Staffordshire Yeomanry (Queen's Own Royal Regiment) sunk in the Rhine.

To their right, the 12th British Corps established itself near Wesel when the 1st Commando Brigade crossed at 22:00hrs, then paused as 201 aircraft of Bomber Command dropped close to 1,100 tons of bombs on the town at 22:30. The Commandos were nonetheless obligated to fight for Wesel in order to clear it of German defenders. The 15th (Scottish) Division faced spottier opposition in its own attack between Wesel and Rees early on the 24th. To the south, American troops of the 9th Army crossed the Rhine in good order as well.

Operation VARSITY, in support of the water crossings, began at about 10:00hrs on the 24th, utilizing 1,589 paratroop aircraft and 1,337 gliders. Enemy aircraft were virtually non-existent but light anti-aircraft guns were plentifuly, particularly in the British glider landing zones at Hamminkeln. Two airborne divisions - the U.S. 17th Airborne and the British 6th Airborne - were dropped, the former seeing its first combat action, the latter being a veteran formation that had landed on "D-Day" in Normandy, and included among its units the 1st Canadian Parachute Battalion. The Canadians landed with the 3rd Parachute Brigade north of Diersfordt Wood, widely spread due to fast moving transport aircraft attempting to evade heavy anti-aircraft fire. Enemy fire was also intense once on the ground, from machine guns and small arms, but objectives at the north end of the Schneppenburg feature assigned to them were cleared by 11:30hrs, and prisoners were so plentiful they constituted a problem, outnumbering the Canadians. Casualties included 23 killed, including the Commanding Officer, Lieutenant-Colonel J.A. Nicklin, found hanging from a tree in his parachute harness, 40 wounded and two captured. Corporal F.G. Topham, a battalion medical orderly, was nominated for, and later received, the Victoria Cross for his actions in rescuing wounded men under fire despite being wounded himself.


The 9th Brigade Beyond the Rhine

At 04:25hrs, the first Canadians began crossing the Rhine. All four rifle companies of The Highland Light Infantry of Canada made the trip across the water in LVTs ("Buffaloes") of the 79th Armoured Division, under "sporadic shelling." The battalion was attached to the 154th Infantry Brigade of the 51st Highland Division. The unit went straight into an assembly area northwest of Rees. The brigade had met heavy resistance at Speldrop, and the divisional commander, Major-General Rennie, had been killed in the brigade area that morning. The HLI was ordered to secure Speldrop. Elements of the British Black Watch were cut off and surrounded in Speldrop when the HLI's attack went in during the late afternoon, advancing through the outskirts of Speldrop into stubborn resistance from German paratroopers. Despite being forced to attack over open ground, heavy supporting fires from six field regiments, two medium regiments and a pair of 7.2-inch batteries assisted the HLI forward. Fortified houses within Speldrop could only be taken by the use of Wasp flamethrower carriers and artillery concentrations, and fighting there continued into the morning of 25 April. The trapped Black Watch men were relieved at a cost of 10 HLI dead and 13 wounded.

As the first Canadians across fought through Speldrop, the remainder of the 9th Canadian Infantry Brigade crossed to the east side of the Rhine, which relieved the 154th. Brigadier John M. Rockingham, with the North Shore (New Brunswick) Regiment reinforcing his brigade, fought the 9th Brigade forward to try and open an exit out of the pocket which formed from the Alter Rhein to the northwest of the town of Rees. Operations centred on the villages of Grietherbusch, Bienen and Millingen. The brigade temporarily found itself under the command of the 43rd (Wessex) Division which now also entered the bridgehead, part of the 30th Corps commander's plan to develop the attack on a three-division front with 51st, 43rd and 3rd Canadian from right to left.

The Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders found themselves on the left of the entire Allied enterprise, and captured Grietherbusch with little problem. The North Nova Scotia Highlanders faced stronger enemy resistance at Bienen on 25 April, in fact, the area of heaviest resistance in the entire British bridgehead, by chance the location where reserves of the 15th Panzergrenadier Division had been deployed to secure the Alter Rhein exit and road junction at Bienen. Despite heavy fire support from artillery and The Cameron Highlanders of Ottawa's machine guns, the North Novas were pinned down by automatic weapons fire and mortars. Renewed attacks with tanks and Wasp carriers managed to gain partial entry into the town, but with a loss of 114 casualties, including 43 killed. The HLI had to move in to clear the northern end of Bienen with assistance from a troop of self-propelled 17-pounder guns from the 3rd Anti-Tank Regiment, RCA, and fighting lasted into the morning of 26 April when the last armed German was cleared from Bienen.

Millingen lay a mile to the north-east on the Emmerich-Wesel railway line, and The North Shore (New Brunswick) Regiment attacked it at 12:00hrs on 26 April with artillery and armour support, securing their objectives that afternoon. Lieutenant-Colonel J.W.H. Rowley, commanding the North Shore, was killed early in the attack by a shell.

A news story in the Halifax Herald of April 18 read: "The North Shore Regiment added the town of Millingen, east of the Rhine River, to the many conquests it has made since D-Day. Their casualties were moderate and they captured 387 Germans, killed a considerable number and accounted for 35 machine guns, 1 self-propelled gun, 3 75mm guns and 7 automatic rifles. They lost their commanding officer, Lt.-Col. John Rowley, who had been with them since the beginning of the year, a brave and highly respected officer. The New Brunswick soldiers advanced along the road and across the fields on either side. German defences consisted of 600 paratroopers supported by self-propelled guns, 75s,tanks and machine guns, but the North Shore swept along behind a tremendous barrage. 'A' Company, commanded by Major L.S. Murray, was on the right flank, and Capt. Harry Hamley led 'B' Company on the left. These men actually went too far and came under a barrage intended for another company's attack but escaped with only four casualties. 'We were a bit too ambitious,' said C.S.M. C.J. Craig. 'We didn't have anyone killed but we sure found out what our shells sound like. Only a couple of the Germans we met put up a scrap and we took 58 prisoners." 4

The Stormont, Dundas & Glengarry Highlanders attacked to the west at the same time, and the build-up in the bridgehead continued as The Canadian Scottish Regiment crossed over, also under control of the 9th Brigade. The 3rd Canadian Infantry Division established a tactical headquarters on the eastern side of the river on 27 April while the 7th Brigade joined the 9th. At 17:00hrs, the division took over the left sector of the 30th Corps line. The final brigade of the division, the 8th, crossed to the east side of the water on 28 March, and at noon, 2nd Canadian Corps took the division back under command as it assumed control of a portion of the bridgehead, while still remaining itself under 2nd Army control.

On 28 March, Field Marshal Montgomery declared the Battle of the Rhine won, and made plans for a quick drive to the Elbe River, hoping to seize the north German plain in short order. The U.S. 9th Army almost immediately was returned to American operational control following the crossing. The Canadian mission was to echelon to the left of 2nd British Army with the overall goal at this late stage of the war of the 21st Army Group the complete defeat of German armies in Northwest Europe. Consideration was given to the problem of an assault crossing of the Ijssel river from east to west, opening a route through Arnhem-Zutphen to maintain the forces operating east of the Rhine and Ijssel rivers. While German opposition was not likely to be problematic, Allied planners noted the obstacle that Ijssel River itself posed, with width up to 600 feet and high floodbanks.

As the preparations for the drive north were made, 2nd Canadian Corps established its command post near Bienen, and the 2nd Canadian Infantry Division crossed the Rhine on 28-29 March. Operation HAYMAKER, the advance of 2nd Canadian Corps to the north, was to be led by the 6th Canadian Infantry Brigade, with the 3rd Canadian Division on its left flank and 4th Canadian (Armoured) Division its right, the latter formation entering the bridgehead at the end of March.

Priority turned to securing Emmerich and the Hoch Elten ridge so that a maintenance route across the river could be established at Emmerich. The 7th Brigade opened the attack on Emmerich's eastern approached on the night of 27-28 March, and the Canadian Scottish took Vrasselt, pressing on in the dark. The Regina Rifles occupied Dornick the next morning. Both units were able to reach the outskirts of Emmerich without meeting serious resistance. Units of the 6th Parachute Division and 346th Infantry Division were established in the city, however. The 7th Brigade continued its attacks inside the built-up area and the woods to the north while the 8th Brigade was ordered to pass through and attack the Hoch Elten ridge. The 27th Canadian Armoured Regiment (The Sherbrooke Fusilier Regiment) went forward in support of these operations along with Crocodile flamethrowers of "C" Squadron, The Fife and Forfar Yeomanry.

The Canadian Scottish, along with a company of Regina Rifles, attempted to expand a bridgehead over the Landwehr Canal on the night of 28-29 March, managing to do so in the face of heavy fighting. Engineers managed to bridge the canal in darkness, and further thrusts into the city followed. In peacetime a city of 16,000 people, Emmerich had been severely bombed such that only a single street had intact buildings remaining. The enemy used the rubble to good effect, fortifying houses. On the morning of 29 March, the Reginal Rifles attacked into southern Emmerich with tank and Crocodile support, finding the Germans again in fortified buildings and with tank support. Progress was slow as the ruins had to be carefully searched, and road blocks and rubble made it difficult for tanks to manoeuvre. The Royal Winnipeg Rifles made steady progress in the northern portion of the city, and turned back a German counter-attack early on 30 March, the same day that the Canadian Scottish took over the lead of the divisional advance and secured a large cement works west of the city. In three days, the battalions of the 7th Brigade suffered 172 casualties, 44 of them fatal.

The 8th Brigade's task began as the 7th Brigade completed the clearing of Emmerich. Using the cement works as the start line for their operation, they set their sights on the tall wooded ridge three miles northwest of the city. As a site overlooking potential bridging sites over the Rhine, the Hoch Elten region had been severely attacked by air and artillery. The 8th Brigade was a beneficiary of these preparations when their advance began on the night of 30-31 March, The Queen's Own Rifles of Canada and Le R giment de la Chaudi re in the lead. There was little opposition beyond that offered by the few surviving German mortars and artillery pieces. The Chaudi re occuped the village of Elten to the west of the ridge the following night while the QOR and North Shore cleared the wooded area. On the inland flank of the division, the 9th Brigade cleared the woods to the north of Emmerich and 's-Heerenberg. The clearing of the high ground permitted construction of a low level Class 40 Bailey pontoon bridge at Emmerich, and work began at 12:00hrs on 31 March. Canadian and British engineers, with assistance from the Royal Navy, completed the 1,373 foot long span by the next day. MELVILLE BRIDGE was named for Brigadier J.L. Melville, former Chief Engineer of 1st Canadian Army, and opened to traffic (including tanks) at 20:00hrs. Two other bridges at Emmerich (a Class 15 and a high level Class 40 Bailey pontoon) were erected, the other Class 40 being named for Brigadier A.T. MacLean, also a former Chief Engineer. With these bridges in place, General Crerar, General Officer Commander-in-Chief of 1st Canadian Army, was now in a position to take over Canadian operations on the far bank of the Rhine River. 5

On 1 April, the U.S. 9th Army met up with the 1st U.S. Army, achieving an encirclement of the Ruhr at Lippstadt. Not only was Germany's industrial heartland effectively separated from the rest of the country, but almost all of Army Group "B", including the 5th Panzer Army and 15th Army, was surrounded. Only moderate resistance met the efforts of the Americans to annihilate the forces in the pocket by the time resistance ended on 18 April, over 317,000 prisoners were taken, and the Army Group Commander, Field Marshal Model, believing it improper for soldiers of his rank to surrender, committed suicide.

On the same day the two U.S. armies began their reduction of the Ruhr, 1 April, 1st Canadian Army Headquarters had taken control of 2nd Canadian Corps operations east of the Rhine, and the 1st British Corps, after a long association with the Canadians dating back to Normandy, returned to General Miles Dempsey's British 2nd Army.

The Army boudaries ran north from Terborg to Zelhem and General Crerar's directive to corps commanders on 2 April instructed 2nd Canadian Corps to move north with a view to forcing the Ijssel south of Deventer while the 1st Corps moved to enlarge the "island" south of the Lower Rhine and move towards Arnhem. The operations of 2nd Canadian Corps were to have priority, and in fact, had gained some momentum.

After concentrating in the Bienen Millingen area, the 2nd Division moved forward on the 3rd Division's right, recrossing the Dutch-German frontier and clearing Netterden on 30 March. In general, "scattered clusters" of opposition were reported, with only token resistance in certain sectors.85 While the 3rd Division was capturing the Hoch Elten feature, General Matthews' troops thrust forward to Etten, seven miles north-east of Emmerich, with the Wessex Division temporarily on their right flank. The 4th Canadian Armoured Division moved in here on 1 April. General Vokes' immediate task was to occupy the Lochem Ruurlo area and then press on across the Twente Canal to Delden and Borne.

As our formations fanned out east of the Ijssel Rhine junction, German disorganization facilitated rapid advance. It soon became apparent that apart from Zutphen, which was well protected by water lines connected with the Ijssel, the enemy's next natural defence line would be the Twente Canal. This ran eastward from the Ijssel north of Zutphen, past Lochem and through the southern outskirts of Hengelo to Enschede, roughly at right angles to the axes of the 2nd Corps. Defending the main portion of the Canal as far east as Hengelo was our old antagonist the 6th Parachute Division. East of the Rhine the division had been reinforced by replacement and training units, together with the 31st Reserve Parachute Regiment the latter consisted of three battalions, one of which was an artillery unit armed with ordnance of various calibres. On the eve of the Canadian attack Plocher was also reinforced by a "Police Regiment" of doubtful quality. Pressing forward through Doetinchem and Vorden, the 2nd Canadian Division was first to cross the Twente Canal. On the night of 2-3 April the 4th Infantry Brigade made the assault near Almen, four miles east of Zutphen. The speed of the attack, following a rapid 20-mile advance, caught the enemy napping. Although the Germans had blown the bridges over the Canal, their defences were still disorganized. When The Royal Regiment of Canada crossed in assault boats, their first prisoners were mainly engineers, busy preparing positions for infantry who arrived too late to oppose the crossing. Our own engineers quickly began work on a ferry, while a company of The Royal Hamilton Light Infantry reinforced the bridgehead.

About midnight the enemy reacted vigorously, beginning "a most intense mortaring and shelling of the proposed ferry site" and temporarily stopping the engineers' work. Nevertheless, they soon had rafts operating across the Canal and, during the next day, these carried armoured cars of the 8th Reconnaissance Regiment (14th Canadian Hussars), selfpropelled guns of the 2nd Anti-Tank Regiment R.C.A., and tanks of the 10th Armoured Regiment (The Fort Garry Horse) to the infantry's support. The Germans mistakenly believed that the Canadians used amphibious tanks. Although the enemy launched spasmodic counterattacks, and continued to interfere with bridging and rafting, the bridgehead was consolidated and expanded on 3 April. At the end of the day The Essex Scottish Regiment was preparing to join the remainder of the brigade north of the Canal and the way was clear for the 5th Brigade to continue the northern drive. The 4th Brigade's losses had been comparatively light. Meanwhile, the 6th Brigade had eliminated resistance on the left flank, closer to the Ijssel River. 6

The quality of German troops was noted by one brigade war diary as decidedly substandard and enemy tactics as "almost juvenile".

West of Delden, 20 miles east of the 2nd Division's crossing points on the Twente Canal, the 4th Armoured Division created a second bridgehead, and on 2 April tanks and motorized infantry reached the canal at Lochem where they relieved British troops of the 43rd (Wessex) Division, though no suitable crossing of the canal could be located and sizeable numbers of enemy troops on the far bank inflicted losses on the Canadians. The next evening, 3 April, two companies of The Lincoln and Welland Regiment crossed the canal while a company of The Lake Superior Regiment (Motor) created a diversion with an attack on the lock gates 1,000 yards west of the main crossing. The enemy responded with scattered small arms fire and only moderate machine gun and mortar fire, and his counter-attacks were driven back with the aid of artillery. The most dire problem was in getting bridges across the canal in a timely manner, able to bear the weight of tanks and carriers of the 4th Armoured Brigade. The Lake Superiors discovered a 30-foot gap at the lock gates suitable to a bridging operation and in two hours and fifteen minutes, the 9th Field Squadron, RCE was able to bridge it and have vehicles of the brigade moving across. The operations of 3-4 April cost the Lincoln and Welland 67 casualties.

On 5 April 1945, Field Marshal Montgomery noted that the 9th U.S. Army had returned to the control of 12th Army Group at midnight 3-4 April. The British 2nd Army was therefore instructed to secure the line of the Weser river, capture Bremen, and cross the Weser, Aller and Leine on the way to the Elbe River. The tasks of 1st Canadian Army did not change, and with the east bank of the Rhine firmly in Allied hands, Zutphen, Deventer and the Ijssel now became the immediate objectives.

Canadian military historians have generally paid slight attention to the operations carried out by First Canadian Army in April 1945. It is almost as if the great battles of February and March in the Rhineland exhausted the historians, just as it wore down the men who fought there. April is instead remembered as the month of the liberation of Holland, 'the sweetest of springs.' But April was also the cruellest month, for if the war was all but won, the killing had not stopped. The military cemeteries in the Netherlands contain the graves of 1,191 Canadian soldiers killed there in April. 7


[Bridge Across the Rhine]

Photograph of the Alexander M. Patch bridge across the Rhine River at Worms. The old bridge, which was blown down by the Germans during their retreat, is visible to the left.

Fyzický popis

1 photograph : b&w 7 x 12 cm.

Informace o vytvoření

Tvůrce: Neznámý. April 1, 1945.

Kontext

Tento fotografie is part of the collection entitled: World War Two Collection and was provided by the 12th Armored Division Memorial Museum to The Portal to Texas History, a digital repository hosted by the UNT Libraries. It has been viewed 104 times. Více informací o této fotografii si můžete prohlédnout níže.

Lidé a organizace spojené buď s vytvořením této fotografie, nebo s jejím obsahem.

Tvůrce

Publikum

Podívejte se na naše zdroje pro stránky pedagogů! Toto jsme identifikovali fotografie jako primární zdroj v rámci našich sbírek. Výzkumníci, pedagogové a studenti mohou tuto fotografii považovat za užitečnou při své práci.

Poskytuje

The 12th Armored Division Memorial Museum

This Museum is located in Abilene and serves as a display and teaching museum for the study of World War II and its impact on the American people. It primarily contains 12th Armored Division World War II archives, memorabilia, and oral histories, along with selected equipment and material loaned or donated by others.


Pontoon bridge

PMP pontoon bridge in Yad la-Shiryon Museum, Israel.

PMP pontoon bridge in Yad la-Shiryon Museum, Israel.

GSP-55 pontoon carrier, museum in Drzonów, Poland

Pontoon bridge across Suez Canal, 1973

Improved ribbon bridge of US Army

Bradley leaving pontoon bridge in Iraq

U.S. Army - Patrol on the Euphrates River

Romanian truck on pontoon bridge in multinational exercise

Postwar bridge across river Inn at Braunau, Austria

Bridge bypassing road blocked by rockfall near Hergiswil, Switzerland

Bridge for the Fest del Redentore, Venice, Italy

THW's bridge building exercise on river Rhine at Speyer, Germany

Pontoon bridge across Danube at Novi Sad, Serbia

Roman bridge of boats across the lower Danube

Roman bridge of boats across the lower Danube

Bridge of boats across Danube at Buda-Pest, Hungary, around 1500 (mirror inverted print)

Akbar riding the elephant Hawa'I pursuing another elephant across a collapsing bridge of boats, 1561

Parma'a bridge over the Scheldt, closing the siege of Antwerp in 1585

Mannheim and pontoon bridge across river Rhine, Germany, 1740

Bridge of boats across river Danube at Budapest, Hungary, 1837

Pontoon bridge between Russellville and Dardanelle, Arkansas, USA

Pontoon boat used by the Army of the Potomac, Virginia, 1864

Pontoon Bridge across the Rappahannock river, Fredericksburg, Virginia, USA, 1883

The German Kaiser crossing river Seine at Suresnes, France, in 1871

Bridge across river Rhine at Cologne, Germany

Bridge at Cologne (formerly at Mainz) steamer passing through opening, 1888

The second floating bridge between Lidingö and Stockholm, Sweden, 1884

Pontoon bridge near Floda Church in Dala-Floda, Gagnef Municipality, Dalarna, Sweden.

Pontoon bridge across river Rhine at Koblenz, Germany, 1896

Howrah Bridge Calcutta, India, 1906

Pontoon bridge + bascule at Deventer, Netherlands, 1910

Rzhev on the Volga River, early color photograph by Sergei Prokudin-Gorskii as part of his work to document the Russian Empire from 1904 to 1916.

Staritsa, Tver Oblast, on the Volga River, early color photograph by Sergei Prokudin-Gorskii


A New Heavy Tank

With the emergence of the new German Panther and Tiger tanks, efforts began within the Ordnance Department to develop a heavier tank to compete with them. This resulted in the T25 and T26 series which built upon the earlier T23. Devised in 1943, the T26 saw the addition of a 90 mm gun and substantially heavier armor. Though these greatly increased the tank's weight, the engine was not upgraded and the vehicle proved underpowered. Despite this, the Ordnance Department was pleased with the new tank and worked to move it towards production.

The first production model, T26E3, possessed a cast turret mounting a 90 mm gun and required a crew of four. Powered by the Ford GAF V-8, it utilized a torsion bar suspension and torqmatic transmission. Construction of the hull consisted of a combination of castings and rolled plate. Entering service, the tank was designated M26 Pershing heavy tank. The name was selected to honor General John J. Pershing who had founded the U.S. Army's Tank Corps during World War I.

M26 Pershing

 • Délka: 28 ft. 4.5 in.
 • Width: 11 ft. 6 in.
 • Výška: 9 ft. 1.5 in.
 • Hmotnost: 41.7 tons

Brnění a zesilovač Výzbroj

 • Primární zbraň: M3 90 mm
 • Sekundární výzbroj: 2 × Browning .30-06 cal. machine guns, 1 × Browning .50 cal. machine gun
 • Zbroj: 1-4.33 in.

Výkon

 • Motor: Ford GAF, 8-cylinder, 450–500 hp
 • Rychlost: 25 mph
 • Rozsah: 100 miles
 • Suspenze: Torsion Bar
 • Osádka: 5

Blog o historii

The Bundeseisenbahnvermögen (BEV), aka the German Federal Railway Authority, is offering an exciting if ominous real estate opportunity: half of the ruins of the Ludendorff Bridge are for sale, price negotiable. The two looming, blackened, massive masonry towers in the town of Erpel on the east bank of the Rhine and their twins on the west side are all that remains of the railway bridge built during World War I to aid in the movement of troops and supplies to the Western Front.

It was barely completed when the war ended and the Allies occupied the strategic site. By the terms of the Treaty of Versailles and the Locarno Treaties, the German military was excluded from the entire territory, and specifically from controlling any access points on both sides of the Rhine. It wasn’t until 1936 with the Remilitarization of the Rhineland under Hitler that the Ludendorff Bridge returned to German control.

Germany would enjoy that control for less than a decade. On March 7th, 1945, the U.S. Army’s 9th Armored Division took the bridge. It had been damaged by Allied bombing and German attempts to demolish it before the Allied troops could use it. The underpowered demolition charges had failed to destroy the bridge, giving the Americans the opportunity to move six divisions, 50,000 troops, over it, establish a bridgehead on the east bank and build a pontoon bridge to move the rest of the US forces. On March 17th, the bridge collapsed, killing 28 U.S. Army Engineers who were attempting its repair.

Here is period color film of the bridge before and after it collapsed. The focus is on the spans of the steel bridge itself which is, after all, the key part of any bridge, but the towers on both banks are also in high relief.

The bridge was never rebuilt, and over the years the towers were used for different purposes. Most recently, the east bank towers were used by the Erpel cultural association as galleries, but as of now, they are hardly fit for human habitation, no matter how temporary. From the BEV’s sale listing:

Heating: No
Water supply: None
Windows: Weathered until 6 years ago. Then installation of shipbuilding foil on wooden frame to protect against invading water and small animals. Partially wall-mounted parapets, some bricked windows. […]

It is in need of major refurbishment and due to the danger of falling facade parts, the duty of care must be observed: pedestrians, cyclists and car traffic runs in the immediate vicinity. No residential object.

Notwithstanding its challenges, the bridge has interested buyers, or so says the BEV spokesman. Adding to its dark allure may be the 1969 film The Bridge at Remagen, starring George Segal, Ben Gazzara and Robert Vaughn, which tells a highly dramatized version of the bridge’s role in World War II. It’s not remotely historically accurate, of course, but war movies are adroit mythmakers. It has also been featured in several video games, most recently Call of Duty: Finest Hour.

The towers in Remagen on the west bank of the Rhine are not for sale. They currently host a museum dedicated to the bridge’s history in wartime. Anybody who wants an unheated, waterless, crumbling, lawsuit-waiting-to-happen insurance nightmare that is legally enjoined from being used as housing but comes with a darn cool military history has until May 18th to submit a bid.

This entry was posted on Wednesday, May 9th, 2018 at 11:06 PM and is filed under Modern(ish). Jakékoli reakce na tento záznam můžete sledovat prostřednictvím kanálu RSS 2.0. Můžete přeskočit na konec a zanechat odpověď. Ping není aktuálně povolen.


Podívejte se na video: Operace Market Garden září 1944 (Smět 2022).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos